Transportspel får Försvarsmakten på rull

Scenariot är tydligt, en övning ska genomföras och förbandet ska förflytta sig från Boden till Gotland och hem igen. Egentligen inget komplicerad kan tyckas men det gäller att veta hur man ska göra och vem som ska göra det för att all utrustning, fordon och människor ska vara på plats i tid. Det här är precis vad man har övat i två dagar under det första enskilda transportspelet i Försvarsmakten.

Ett trettiotal deltog i det första transportspelet i sitt slag. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Anna-Karin Ekstedt C MOVCON på JSS "Vi måste informera om vad som gäller för transporter inför insats och övning".
Anna-Karin Ekstedt C MOVCON på JSS "Vi måste informera om vad som gäller för transporter inför insats och övning". Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Vem som gör vad reddes ut under transportspelet.
Vem som gör vad reddes ut under transportspelet. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Anna-Karin Ekstedt C MOVCON på JSS "Vi måste informera om vad som gäller för transporter inför insats och övning". Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten
Vem som gör vad reddes ut under transportspelet. Foto: Marcus Boberg/Försvarsmakten

− Syftet med spelet eller övningen som man också kan säga är att klargöra vem som ska göra vad inom transporter och kommunikationstjänsten i Försvarsmakten, förklarar Thorbjörn Hagman spelledare från Försvarsmaktens logistik. Det handlar också om att utvärdera Försvarsmaktens nya transportkontor som finns i Försvarsmaktens logistik och gränsytorna mellan logistikavdelningen på Högkvarterets insatsstab och en rad andra aktörer som Trängregementet, Försvarsmaktens reseavdelning med flera.

Diskussionerna är livliga efter halva den första dagen. Från stort till smått. Hur ser olika avtal ut, vem beställer vad i affärssystemet PRIO, vem ska förbanden vända sig till med sina beställningar och så vidare. Man är uppdelad i två grupper och totalt är ett 30-tal personer involverade.

Håkan Lundgren från Transportkontoret menar att det viktigaste är att transportledarna på förbanden får det stöd de behöver.
− De ska inte behöva leta reda på enskilda personer som sitter på en viss kompetens. Det måste bli tydligt för dem.

Håkan Ohlsson från logistikavdelningen på Högkvarterets insatsstab är inne på samma spår.
− Vi måste ha rutiner så att alla ska veta hur de ska göra, både vi som arbetar med transporter och förbanden som behöver vårt stöd.
− Precis, slår spelledaren Thorbjörn Hagman fast. Det är därför vi är här. Vi ska ta med oss alla frågorna så att de bereds och beslutas.

Anna-Karin Ekstedt, chef för Movementcontrol-sektionen på Försvarsmaktens logistik, tror att det varit väldigt nyttigt för många att ses och samarbeta för första gången i den här nya konstellationen.
− Men vi kan inte stanna med detta utan vi måste också sprida kunskapen i hela Försvarsmakten och informera vad som gäller vid övning och insats, säger Anna-Karin Ekstedt. Kan man göra en planering i god tid har vi fler transportsätt att välja mellan och vi kan också få samordningsvinster med andra förband som ska på samma övning. Det sparar mycket pengar och tid i slutändan.