Proposition om försvarslogistiken till riksdagen

Regeringen tar idag beslut om att lämna en proposition till riksdagen om den framtida försvarslogistiken. Propositionens innehåll överensstämmer med den plan som Försvarsmakten och Försvarets materielverk lämnade till regeringen den 1 mars.

Regeringens vilja är att materiel- och logistikförsörjningen ska organiseras inom ramen för en tydligare och effektivare uppgifts- och ansvarsfördelning mellan Försvarsmakten som beställare och Försvarets materielverk som leverantör. Riksdagen förväntas fatta beslut före sommaren.
−Regeringen har uttryckt sin inriktning och Försvarets materielverk och Försvarsmakten fortsätter nu den gemensamma planeringen för att förverkliga detta, kommenterar konteramiral Leif Nylander på Högkvarterets produktionsledning.

−Vi har ett komplext arbete framför oss, inte minst när det gäller hur försvarslogistiken ska ledas och styras för att förverkliga de effektiviserings- och besparingskrav vi har på oss, säger Leif Nylander.

Nu ska riksdagen ta beslut i frågan. Ännu finns inget datum för det. Men om överföringen ska ske den 1 januari 2013 som regeringen vill, behövs ett riksdagsbeslut före halvårsskiftet.

Verksamheter som förs över till FMV:

• Större delen av verksamheten inom Försvarsmaktens servicekontor FM Sek, utom expedition- och arkivverksamheten. Några tjänster inom reseverksamheten liksom några inom ekonomiredovisningen föreslås också stanna i Försvarsmakten
• Verksamheten inom upphandlingsenheten, utom försäljning och uthyrning
• Större delen av verksamheten inom markverkstadsenheten
• De centrala förråden/lagren inom försörjningsenheten förs över till FMV medan servicepunkter och servicecenter stannar i Försvarsmakten
• Verksamheten inom marinverkstadsenheten
• Verksamheten inom flygverkstadsenheten
• Delar av FMLOG:s ledning

Totalt rör det sig om cirka 1 500 årsarbetskrafter som ska överföras till FMV om politikerna tar beslut om det.