Förtydligande angående skadad soldat

I går höll Försvarsmakten en presskonferens som bland annat berörde händelsen den 23:e mars då soldaten Roger Ivholm skadades allvarligt i Afghanistan när en vägbomb (IED, Improvised Explosive Devise) exploderade. Olyckligtvis har felaktiga uppgifter publicerats i media gällande omständigheterna kring händelsen.

Roger Ivholm tillhör EOD-gruppen (Explosive Ordnance Disposal) på Task Force Northern Lights, den militära delen av det svensk-finska TST:t (Transitional Support Team). EOD-gruppens huvuduppgift är att röja oexploderad ammunition men soldaterna är också specialutbildade när det gäller att söka och upptäcka vägbomber. Det gör man med minsökare som sveps utefter marken.

När Roger Ivholm och en kollega genomförde vägsök i distriktet Chimtal upptäcktes inte utlösningsmekanismen som är kopplad till själva sprängladdningen. Genomförd utredning visar att Roger Ivholm klev på utlösningsmekanismen och utlöste sprängladdningen. Han skadades så illa att läkarna blev tvungna att amputera hans båda ben.

I media har det förekommit uppgifter som gör gällande att utlösningsmekanismen skulle vara konstruerad på ett sådant sätt att den inte går att upptäcka med de minsökare som svenska soldater arbetar med. Detta är inte korrekt. Vägbomben med alla sina delar var av en känd typ som oftast förekommer i området väster om Mazar-e Sharif. Svenska soldater har hittat och oskadliggjort flera vägbomber av samma typ.

Efter att ha utrett händelsen kan Försvarsmakten konstatera att befintlig utrustning fungerat på avsett sätt och att den utbildning som soldaterna får för att genomföra vägsök är god. Dock är det en riskfylld verksamhet där den mänskliga faktorn under olyckliga omständigheter kan få allvarliga konsekvenser.

Exakt hur bomben var konstruerad och vilka tekniker soldaterna använder i detalj när de genomför vägsök, uttalar sig Försvarsmakten inte om. Soldaterna utför ett mycket viktigt arbete i en farlig miljö där motståndaren hela tiden granskar våra tillvägagångssätt och anpassar sin taktik efter dem.

EOD-gruppen har utvärderat det som hänt och återgått i tjänst.