Världens största flygövning med Gripen

Världens största flygövning med JAS 39 Gripen, Lion Effort, LE 12 är igång. Alla länder som använder Gripen har samlats på Blekinge flygflottilj, F 17 för att samöva. Sydafrika, Ungern, Tjeckien och Thailand deltar med varierande antal flygplan.

"Tiger Squadron" från Tjeckien anländer Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Sydafrika anländer med splitternya Gripen
Sydafrika anländer med splitternya Gripen Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Ländernas flaggor vajar i vinden
Ländernas flaggor vajar i vinden Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Sydafrika anländer med splitternya Gripen Foto: Kent Löving/Försvarsmakten
Ländernas flaggor vajar i vinden Foto: Kent Löving/Försvarsmakten

Lion effort genomförs för att skapa bättre förmåga till gemensamma insatser med JAS 39 Gripen och även möjliggöra gemensam utveckling av Gripensystemet för brukarländerna. 

Dessutom är det en möjlighet för alla deltagande länder att planera och delta i insatser tillsammans som till exempel Libyeninsatsen i somras.

 I början av veckan flögs de Gripen in som ska delta i övningen och utöver dessa så har F 17 sina Gripen och ett C 130 Hercules för lufttankning. Förutom flyg så deltar LV6 med robotsystem 97 och en radarstation som är grupperade i skärgården för att få möjlighet att träna mot så kvalificerade luftmål som Gripen.

Inledningen är två dagar med så kallad Familiarization flights. Det är en period i början av övningen som syftar till att låta gästande förband ”känna” på den nya miljön. Under denna del kommer de olika ländernas besättningar att direkt öva tillsammans i mixade formationer i moment som bland annat luftstrid.

Lion effort fortsätter med att samöva i sammansatta förband det vill säga stora förband som består av åtta flygplan eller mer från de olika länderna. Uppdragens innehåll kommer att innefatta allt mellan luftförsvarsuppdrag, attackuppdrag, jakteskort, understöd av markförband och lufttankning.