Välkommen hem

Så var fjärde förstärkningsinsatsen för strategiska reserven över och soldaterna åter i den skånska myllan. De går nu på en välbehövlig ledighet, men först skulle de medaljeras.

– Jag är både stolt över er prestation och synnerligen glad över att alla är samlade här på Heden igen välbehållna och i bra skick!

Så inledde överste Michael Nilsson, chefen för Södra skånska regementet sitt tal till de tappra tio, som under cirka två månaders tid förstärkt den svenska insatsen i Afghanistan.

På plats i dubbel bemärkning, medaljen så väl som soldaten som kommit hem. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Fanmarsch för att hälsa soldaterna välkomna hem.
Fanmarsch för att hälsa soldaterna välkomna hem. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Inte bara regementets personal fanns på plats för hemkomsten. Även Arméns taktiska stab hade representant närvarande.
Inte bara regementets personal fanns på plats för hemkomsten. Även Arméns taktiska stab hade representant närvarande. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Fanmarsch för att hälsa soldaterna välkomna hem. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten
Inte bara regementets personal fanns på plats för hemkomsten. Även Arméns taktiska stab hade representant närvarande. Foto: Niklas Falk/Försvarsmakten

– Vi har nu stått i beredskap i ett och ett halvt år och under den tiden har delar av kompaniet varit insatt vid fyra tillfällen, berättar major André Saedén, chefen för 711:e kompaniet, Sveriges strategiska reserv.
Varje gång har man återvänt hem med välbehållna soldater och hedersomnämnande från den chef i Afghanistan man har lämnat stöd till.
– Våra killar och tjejer är mycket väl tränade och förberedda för den här typen av insatser. De är också väl motiverade och de har gjort en mycket god insats, vilket bekräftats av nuvarande chefen för ordinarie styrkan i Afghanistan (FS 22), överste Anders Löfberg.

Ständigt beredda

Strategiska reserven (SR), det kompani i hela Sverige som har högsta möjliga beredskap, tio dagar, för att åka på insats där Försvarsmakten har uppdrag. Soldaterna återvände i tisdags kväll välbehållna till Sverige och har nu haft hemkomstsamtal på Revingehed.  Under onsdagen hölls en ceremoni där de hemkomna soldaterna fick medaljer för sin insats. Det var regementschefen överste Michael Nilsson, själv Afghanistanveteran som satte medaljerna på soldaternas bröst. Till ceremonin var även soldaternas anhöriga inbjudna. En grupp som i allra högsta grad påverkas av sina söners, döttrars och partners yrkesval.
– Jag vill också rikta ett stort tack till alla anhöriga, för allt ert stöd och för att ni valt att komma hit idag för att hedra våra dugliga medarbetare. Utan ert stöd skulle det kännas mycket svårare att sända iväg våra soldater till insats. Så njut nu av att alla finns hemma igen, välbehållna som vi förväntade och ta hand om varandra, avslutar överste Michael Nilsson sitt tal till de närvarande.

Kompaniet kommer under 2012 att avsluta sin tid som SR, mycket arbete återstår med att vårda och återlämna materiel som skall ställas i förråd eller överföras till nästa enhet som skall stå i beredskap.