Övning fast på riktigt

All logistik under Cold Response 12 styrs från ett oansenligt hus inne på Bardufoss flygbas. Där inne sitter cirka trettio personer från Norge, Sverige, Finland och Holland. Oavsett om det gäller att frakta ammunition från Boden eller transportera personal till och från övningsområdet, så planeras det härifrån.

Jan Pettersson, Per Jespersson och Franc Chiesi samordnar logistiken i Cold Response. Foto: Försvarsmakten/Jimmie Adamsson

– Det här är oerhört lärorikt då vi jobbar på samma sätt här som vi gör på en skarp insats. Vi ställs inför samma logistiska hinder och svårigheter här som i Afghanistan, säger Jan Pettersson.

Planering är a och o för övningen

Jan jobbar i vanliga fall vid Försörjningsenhetens ledningsavdelning, men under övningen ingår han i Joint Logistics Support Group, JLSG, planeringsdel. Avdelningen ser till att trupperna i övningen, oavsett vilken sida de tillhör, har det stöd de behöver.
– Det är ju inte bara att sätta sig i en lastbil med ammunition i Sverige, köra den över gränsen och sen lämna den på den norska sidan, säger han.

Först måste behovet inrapporteras till JLSG. De tar sedan kontakt med sina kollegor hemma i Sverige som har jour för att kunna hjälpa till under övningen. FMLOG i Sverige transporterar beställningen till Norge där MOVCON, Movement Control, överser transporten och ser till så att den hamnar på rätt ställe vid rätt tillfälle. Däremellan ska kontakt tas med tull och svenska och norska polismyndigheter, så att de är med på vad som transporteras och hur. Det är en lång kedja med flera olika delar som måste sitta ihop för att allt ska fungera.

Alltid i insats

– Syftet med att vi är med i övningen är att utveckla Försvarsmaktens försörjningsstöd och samarbetet med andra nationer. FMLOG är en del av Försvarsmakten som alltid är i insats, vi har personal med i alla insatser som Sverige genomför och då blir dessa övningar jätteviktiga, fortsätter Jan.

Övningen ger de svenska försörjningsdelarna en möjlighet att träffa sina internationella motsvarigheter och utbyta erfarenheter inför framtida insatser. För att samarbetet ska flyta lättare med våra nordiska grannar så har de svenska inslagen i JLSG också fått tillgång till norska försvarets materielförsörjningssystem.

– En utmaning vid både övningar och insatser är ju alltid annars hur våra olika datorsystem passar ihop. I och med att vi har fått tillgång till det norska systemet så flyter den delen mycket smidigare vilket givetvis är viktigt. Oavsett vilken övning vi är med på så blir vår del på riktigt. Transporter ska genomföras, materiel ska beställas och allt måste fungera, avslutar Jan.