Mer kompetent på jobbet

Under veckan samlades nästan 100 deltagare från hela landet i Halmstad för att i två dagar utbyta erfarenheter och diskutera angelägna och aktuella ledarskaps- och pedagogikfrågor. Temat för det nätverksmöte som Försvarsmaktens ledarskaps- och pedagogikenhet (FMLOPE) årligen anordnar handlade den här gången om lärande i yrkeslivet – helt enkelt hur vi blir mer kompetenta i vårt jobb.

Temat för årets nätverksmöte handlade om hur vi kan bli mer kompetenta i vårt jobb – bland annat hur vi bäst förbereder oss för den verklighet som insatsförbanden lever i. Foto: Torbjörn Gustafsson/Försvarsmakten
Engagerade workshop-diskussioner gick som en ”röd tråd” genom hela nätverksmötet.
Engagerade workshop-diskussioner gick som en ”röd tråd” genom hela nätverksmötet. Foto: Mats Sander/Försvarsmakten
Johan Karlman, kompanichef på A9, ser fram emot att förmedla erfarenheter från årets nätverksmöte till kollegorna i Boden.
Johan Karlman, kompanichef på A9, ser fram emot att förmedla erfarenheter från årets nätverksmöte till kollegorna i Boden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är viktigt att de som handleder också i sin tur får handledning, betonar Barbro Arvidsson med över tjugo års erfarenhet av att handleda.
– Det är viktigt att de som handleder också i sin tur får handledning, betonar Barbro Arvidsson med över tjugo års erfarenhet av att handleda. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Engagerade workshop-diskussioner gick som en ”röd tråd” genom hela nätverksmötet. Foto: Mats Sander/Försvarsmakten
Johan Karlman, kompanichef på A9, ser fram emot att förmedla erfarenheter från årets nätverksmöte till kollegorna i Boden. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
– Det är viktigt att de som handleder också i sin tur får handledning, betonar Barbro Arvidsson med över tjugo års erfarenhet av att handleda. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Deltagarna inbjöds till ett ”smörgåsbord” av seminarier och workshops med ämnen som på olika sätt anknöt till årets tema – allt från hur vi med en schysst kultur, öppenhet och ärlighet kan utveckla en lärande organisation där vi vågar berätta om och lära av våra erfarenheter till handledning, vikten av ett helhjärtat engagemang i ledarskapet och utveckling av ett flexibelt synsätt på lärande och nya lärsituationer.

– Under nätverksmötet får jag möjlighet att fånga upp nya idéer och få nya infallsvinklar, säger Johan Karlman, kompanichef på stabs- och trosskompaniet på A9 i Boden. Personalen är mitt viktigaste instrument – om jag har instruktörer som är duktiga på att leda sina kollegor och bidra till deras yrkesutveckling har jag vunnit mycket.

Handledning

Handledning för att utveckla medarbetarnas professionella kompetens har visat sig framgångsrikt inom bland annat vården. Professor Barbro Arvidsson som disputerat i pedagogik och skrivit en avhandling om grupphandledningens effekter över tid höll en uppskattad workshop där deltagarna även praktiskt fick prova på att delta i en enkel grupphandledningssituation för att uppleva metodiken.
– Min erfarenhet är att de som går i handledning oftast inte vill sluta, berättar Barbro. Börjar en arbetsplats med handledning sprider sig informationen och det brukar sluta med att andra arbetsplatser också kräver att få handledning.

Johan Kjellin och Gustav Thörnblom, plutonchefer vid MHS K, delade med sig av sina erfarenheter av handledning av studerande i deras individutveckling mot officersyrket. De inbjöd till reflektion och diskussion – en diskussion som bland annat kom att handla om den svåra balansgången att vara både chef och handledare.

Nätbaserat lärande

– Idag ställer vi in kurser med ett fåtal studerande för att det inte är ekonomiskt försvarbart att genomföra utbildning eftersom vi inte har ett flexibelt synsätt på lärande, konstaterar Per-Olov Andersson, chef för FMLOPE, under en av mötets workshops. Organisationen behöver kompetensen, och därför måste det finnas alternativ till det traditionella sättet att utbilda.

Nätbaserat lärande kan vara ett alternativ, det vill säga att man på något sätt tar internet till hjälp för att lära. Det kan handla om att dela kursmaterial, kommunicera med lärare, handledare och andra studiekamrater, men också ren e-learning där den studerande genomför en självinstruerande kursmodul via nätet.

Många ställer sig frågan: ”Vilket är bäst – klassrumsundervisning eller nätbaserad undervisning?”.
– Det finns ingen forskning som visar att det ena alternativet är bättre än det andra, förklarar Henric Bagerius, FMLOPE. Båda metoderna behövs eftersom de helt enkelt kompletterar varandra.

Insatsorganisationens personal efterlyses

– Jag hade gärna sett att fler kollegor i insatsorganisationen deltar i nätverksmötet nästa år, uppmanar Johan Karlman. Det blir ännu mer givande diskussioner då. Själva essensen i nätverksmötet är att träffas, diskutera, få nya idéer och knyta kontakter med kollegor som kan bidra till att jag och mina medarbetare kan utvecklas i vårt jobb.