Tunga fordon i vintriga förhållanden

Efter teoretiska genomgångar om framkomlighet i vintriga förhållanden fick övningsdeltagare ingående i övningen CET/FIT ta del av verkligheten.– Vi visar och berättar hur det kan vara att köra tunga fordon både på och vid sidan av vägen, säger Anders Möller vid Norrbottens pansarbataljon.

Tunga fordon förevisade sin framkomlighet i vintertid för övningdeltagarna. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Tomas Blom visa det tjäldjup på den preparerade myren där det förevisades under övning CET/FIT.
Tomas Blom visa det tjäldjup på den preparerade myren där det förevisades under övning CET/FIT. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Anders Möller, pansarbataljonen vid I 19.
Anders Möller, pansarbataljonen vid I 19. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Daniel Eriksson, skytt på stridsfordon 90 till vänster på bild.
Daniel Eriksson, skytt på stridsfordon 90 till vänster på bild. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Tomas Blom visa det tjäldjup på den preparerade myren där det förevisades under övning CET/FIT. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Anders Möller, pansarbataljonen vid I 19. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Daniel Eriksson, skytt på stridsfordon 90 till vänster på bild. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Hur uppför sig tunga fordon på isar, i snörika förhållanden, på myrar och på packade vägbanor? Ett hundratal deltagare hade begett sig till en förevisningsplats i anslutning till Brotjärn och en tjälfrusen myr utanför Boden. Ett av inslagen gav deltagarna förståelse i vilken bärighet en myr kan ha under årets kallaste period. Allt inför övningen Cold Respons 2012 i Norge under mitten av mars.

Myrars bärighet

Tomas Blom från utbildningsstödsenheten vid I 19 berättade om de begränsningar men också möjligheter frusna myrar ger. Övningsdeltagaren fick veta att den myr där de stod hade fem meter till botten. Tack vare två veckors förberedelser hade den tjälat cirka 70 centimeter vilket gjorde att bärigheten under dagen var så att ett stridsfordon 90 rullade över utan problem, cirka 28 ton.

Varnas för snötäckta myrar

Deltagarna varnades för att snötäckta myrar utan preparering inte har någon som helst bärighet.
– Med tanke på att det har skett olyckor under tidigare övningar i Norge så är det mycket viktig att deltagarna får förståelse för myrars och vattendrags bärighet under vintriga förhållanden, säger Tomas Blom.

Framryckning med tunga fordon

Ett stycke längre bort visades hur tunga fordon tog sig fram i den snörika terrängen. Anders Möller och hans soldater visade framryckning och hur det kan vara att köra fordon i hög hastighet. Efter förevisningen gavs övningsdeltagarna lite tid för frågor.

Till Norge under våren

Daniel Eriksson är anställd soldat vid den 191. mekaniserade bataljonen som skytt på stridsfordon 90.
Vi i har givetvis tränat halkkörning och körning i snörik terräng för att förståelse hur fordonet beter sig vid vintriga underlag. Men nu ser jag fram emot att öva i Norge i okänd terräng.