Workshop – A One Man Terror Organization

En workshop kring i första hand hotbilden mot egen personal inom Försvarsmakten samt med inriktning till blåljusmyndigheterna anordnades vid Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, SWEDEC.

Fullsatt föreläsningslokal vid SWEDEC workshop med förutom försvarsmaktsanställda även personal från Polisen, MSB, Räddningstjänsten och från sjukvården. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Första delen av dagen ägnade föredragshållaren åt att dela med sig av sina erfarenheter.
Första delen av dagen ägnade föredragshållaren åt att dela med sig av sina erfarenheter. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Polistjänstemän trängdes med representanter från MSB, Räddningstjänsten och sjukvården.
Polistjänstemän trängdes med representanter från MSB, Räddningstjänsten och sjukvården. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Under pauserna förekom engagerade gruppdiskussioner bland mötesdeltagarna.
Under pauserna förekom engagerade gruppdiskussioner bland mötesdeltagarna. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Första delen av dagen ägnade föredragshållaren åt att dela med sig av sina erfarenheter. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Polistjänstemän trängdes med representanter från MSB, Räddningstjänsten och sjukvården. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten
Under pauserna förekom engagerade gruppdiskussioner bland mötesdeltagarna. Foto: Maria Claesson / Försvarsmakten

Under torsdagen genomfördes en endagars workshop vid SWEDEC i Eksjö avseende skillnaderna i hotet mot egen insatspersonal, från organiserad brottslighet och terrorism kontra hotet från ”ensamvargar”.

Intressenter

Workshopen riktade sig i första hand till blåljusmyndigheterna (First-Responders) och Myndigheten för samhällets beredskap, MSB men även personal från Försvarsmakten deltog. Totalt närvarade ca 45 representanter för blåljusmyndigheterna och MSB samt drygt 10 personer från Försvarsmakten.

Hotbildsförståelse

Som bakgrund till workshopen var händelserna i Norden under de senaste åren. Bland annat den händelsen i Göteborg med självmordsbombare på spårvagn, händelsen i Stockholm för drygt ett år sedan med självmordsbombare på öppen gata samt händelsen i Oslo med en bilbomb mot större byggnad följt av "massmord" med eldhandvapen.  

Samtliga händelser har påvisat behovet av bredare hotbildsförståelse vid händelser med bomber och masskadeutfall.

Ensamvargen

Genomförandet av föredragsdelen utfördes av Branwynn AB vilka har både djupa och breda erfarenheter från C-IED, främst i Mellanöstern och Nordamerika. Det som särskilt belystes var profilen på ”ensamvargen” samt samordningsbehoven vid insatser med ett masskadeutfall och där underrättelserna om ”ensamvargens” förmåga och intention är okänd.

Ett antal händelser från Israel och USA användes också som exempel.

- Jag ska försöka inspirera åhörarna i hur de kan tänka kring ämnet a one man terror organization, sammanfattade föredragshållaren inför dagen. 

Utveckling

Dagen avslutades med beslut kring fortsatt arbete inom respektive blåljusmyndighet under samordning av MSB.