Tränar självförsvar inför insats

Nu börjar det dra ihop sig. Henrik Grankvist, soldat vid FS 23 och han kollegor tränar personliga färdigheter inför insatsen i Afghanistan. Det är ett rutinerat gäng med i snitt tre års samträning. – Jag har varit sugen på att få åka rätt länge - men visst finns det alltid en rädsla - onaturligt vore det annars, säger han.

Henrik Grankvist, soldat vid FS 23, är i slutet av sin och plutonens pistolutbildning och tränar självförsvar. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Tomas Öberg, plutonchef FS 23, är en av de som rekryterat soldaterna samtidigt som han har varit deras chef under en lång tid.
Tomas Öberg, plutonchef FS 23, är en av de som rekryterat soldaterna samtidigt som han har varit deras chef under en lång tid. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Alexander har under noggranna övervägningar valt att åka till Afghanistan även fast han har ett barn sedan tidigare och väntar tillökning just före eller under insatsen i Afghanistan.
Alexander har under noggranna övervägningar valt att åka till Afghanistan även fast han har ett barn sedan tidigare och väntar tillökning just före eller under insatsen i Afghanistan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Björn Hedlen dagens övningsledare och ingår i utbildningsstödet för FS 23 med erfarenhet från Afghanistan.
Björn Hedlen dagens övningsledare och ingår i utbildningsstödet för FS 23 med erfarenhet från Afghanistan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Tomas Öberg, plutonchef FS 23, är en av de som rekryterat soldaterna samtidigt som han har varit deras chef under en lång tid. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Alexander har under noggranna övervägningar valt att åka till Afghanistan även fast han har ett barn sedan tidigare och väntar tillökning just före eller under insatsen i Afghanistan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten
Björn Hedlen dagens övningsledare och ingår i utbildningsstödet för FS 23 med erfarenhet från Afghanistan. Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

Chefen för plutonen Tomas Öberg, I 19, berättar: De flesta av plutonens soldater har genomfört värnplikten vid I 19 och sedan deltagit i den Nordiska stridsgruppen, NBG 11. Direkt efter beredskapen vid NBG 11 startade utbildningen mot FS 23 med rotation i maj 2012. Ledarskapsmässigt har det varit en stor fördel att vara chef över de flesta soldaterna i snart tre år. Styrkan i vår pluton är att vi känt varandra länge samtidigt som vi övar hela tiden för att bli bättre. Just nu tränas personlig färdighet inom enheterna på olika håll i Sverige. Under vecka elva samlas allihopa på Livgardet och samövar hela enheten inför rotationen.

Pistolskytte för självförsvar

Tomas skyttepluton genomför nu en avancerad pistolutbildning vid Undersbergets skjutbana utanför Boden. Tillsammans med AK5:an växlar de vapensystemen under olika moment. Björn Hedlen, specialistofficer vid I 19, med afghanistanerfarenhet är utbildningsledare under momenten.

Soldat vid FS 23

En annan soldat är Alexander som vid ett tidigare tillfälle fått erbjudande att åka till Afghanistan men tackad då nej.
– Jag tyckte det känns bättre att åka med mina kamrater från I 19 för att vi arbetat och tränat tillsammans under en så lång tid. Det har varit en svår övervägning och visst kan det vara motsägelsefullt att åka när man har små barn där hemma. Men min familj vet att det är något jag velat göra under en lång tid och stöttar mig, säger han

Sverige har sedan 2001 bidragit till att skapa säkerhet i Afghanistan sedan 2001. Tillsammans med ett fyrtiotal länder stödjer ISAF, International Security and Assistance Force, de Afghanska säkerhetsstyrkorna med utbildning och som partner i stabilitetsskapande operationer. FS 23 består, förutom det svenska truppbidraget, även av utländska enheter. Finland ansvarar för ett skyttekompani och stabspersonal ingående i den gemensamma staben.