Högtidlig överlämning i Pristina

Under fredagen den 20 januari överlämnade kommendör Bengt Lundgren befälet över JRD-C, Joint Regional Detachment Center till överste Magnus Eriksson vid en omfattande ceremoni strax utanför Pristina i Kosovo. Sverige fick dessutom beröm för sitt sätt att bedriva arbetet.

Gästlistan för ceremonin var omfattande och innehöll bland annat de folkvalda borgmästarna från de sju olika kommunerna som utgör JRD-C ansvarsområde. Vidare var kosovanska institutioner exempelvis polis, företrädare för utbildningssektorn och religiösa ledare inbjudna. Militär personal från övriga bidragande nationer inom KFOR deltog tillsammans med den högst ansvariga chefen för KFOR, den tyska generalmajoren Erhard Drews.

– Det svenska sättet att sköta fältarbetet inger trygghet hos befolkningen, sa borgmästaren för Kosovo Polje/Fushë Kosova, Burim Berisha, när han efter ceremonin talade med andra borgmästare från JRD-C.

Överlämningsceremonin var tredelad och en kulturell del omfattade dans och sång utfört av en lokal grupp barn från ”Shkolla: Quëndra Kulturore e Fmive” i Pristina. Barn står för framtiden i Kosovo och barn överskrider alla gränser, nationaliteter och politiska åsikter.
– Ett mycket uppskattat inslag, tyckte major Johan Dahlman om sång- och dansuppvisningen.

– Nu är det upp till dig, löd de avslutande orden från chefen för KFOR till den tillträdande chefen för JRD-C, Magnus Eriksson, som visar att stafettpinnen, att jobba för ökad stabilitet och säkerhet i Kosovo, är överlämnad från en chef till nästa. Ett uppdrag den nya chefen ser fram emot med tillförsikt.