Uppskattade möjligheter för strid i bebyggelse

Militära operationer i stadsmiljö är en av de uppgifter vi regelbundet tränar för att kunna lösa såväl nationellt som internationellt. Under hösten har ett av P 4:s kompanier varit först ut att som förband öva på Försvarsmaktens nya anläggning för strid i bebyggelse i Kvarn. En uppskattad anläggning som ger möjlighet att öva utan att påverka det övriga samhället.

Stridsfordon 90 understödjer framryckning. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Tidigare har förband med jämna mellanrum behövt ”hyra in sig” på industriområden eller begärt att få öva i tätorter för att kunna träna i rätt miljö. Övningar på civil mark innebär ofta ett stort mått av hänsynstagande och restriktioner som begränsar hur vi utnyttjar vår stridsteknik. Den nya stridsträningsanläggningen på Prästtomta övnings- och skjutfält har därför varit efterlängtad. 

Simulerad tätort

Anläggningen består av strax under 50 byggnader uppbyggda för att simulera en tätort. Där finns bland annat kommunhus, butiksbebyggelse och till och med en rondell. I utkanterna har man även uppfört några byggnader av villakaraktär och ett par hus som byggts för att efterlikna den hustyp som är vanlig i mellanöstern. ”Staden” bär namnet Spång, vilket märks redan i skyltningen på väg ut på övningsfältet.

Under veckan som kompaniet tränade i Spång genomfördes bland annat skarpskjutningar i bebyggelse och inbrytningar med skarp sprängmateriel. I slutet av veckan övades kompaniet i mörkerstrid i bebyggelse och träningsveckan avslutades med ett kompanianfall.

– Jag är mycket nöjd med träningsveckan, både i planering och genomförande. Anläggningen har väldigt få restriktioner och förbjudna områden vilket medförde att vi har kunnat nyttja terräng och stridsteknik på ett realistiskt sätt, säger kapten Jesper Sparre, kompanichef.

Väl genomtänkt

Något som kompaniet uppskattade är det träningskoncept som är knutet till anläggningen. Vid övning ingår ett mycket kvalitativt instruktörs- och utvärderingsstöd från Markstridsskolan, vilket innebär en möjlighet för förband att helt och hållet fokusera på att utveckla sina färdigheter.