Säkerhetsansvaret för Samangan överlämnat

Nato-flaggan halades och den afghanska flaggan vajade ensam över polishögkvarteret i Aybak, Samangan, på torsdagen.

En högtidlig ceremoni inledde den andra fasen i den så kallade transitionen, där säkerhetsansvaret lämnas över från den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) till den afghanska armén och polisen. Provinsen Samangan ingår i det svensk-finska PRT (Provincial Reconstruction Team).

Hedersgäst på ceremonin var dr Ashraf Ghani, ordförande i transitionskommittén och tidigare finansminister i Afghanistan. Han har spelat en viktig roll i uppbyggandet av landet efter Talibanernas fall.

Ashraf Ghani talade om Afghanistans framtid och utvecklingen i landet.  Han riktade också ett tack till Sverige och de svenska soldaterna som hjälpt till att stärka säkerheten i området.

– Jag hoppas att alla nu tryggt ska få återvända till sina familjer, säger dr Ghani.

Det är säkerhetsläget som avgör vilka delar av landet som ska ingå i transitionens olika steg.  I det svensk-finska PRT ingår fyra provinser; Samangan, Balkh, Jowzjan och Sar-e Pul. Staden Mazar-e Sharif, där den svenska campen ligger, övergick redan i somras till afghanskt ansvar. Torsdagens ceremoni i Samangan var startskottet för en andra del då stora delar av det svensk-finska PRT lämnas över.

Överste Anders Löfberg representerade både Isaf och det svensk-finska PRT:t under torsdagens högtidlighet i Aybak. Han säger att transitionen är en process där både säkerhet och utveckling ingår.

– Vi kommer även fortsättningsvis att vara ett stöd för de afghanska säkerhetsstyrkorna i Samangan, men det är afghanerna som har ansvaret.

Den svenska styrkan har sedan en längre tid arbetat efter transitionsprocessens riktlinjer, vilket betyder att de svenska soldaterna stegvis överlämnar ansvaret till afghanerna och för varje steg anspassar sitt stöd.

Överste Löfberg är chef för både för den militära och civila delen av PRT, men under våren ska det svenska stödet till Afghanistan gå över till civil ledning.

Det kommer bland annat att medföra ett ökat fokus på ekonomisk utveckling och stöd till myndigheter och civila organisationer

– Utan säkerhet finns det inte förutsättningar för utveckling, säger Lennart Kotsalainen, politisk rådgivare på den svenska ambassaden i Kabul. Men det omvända gäller också. Utan en förbättring i levnadsförhållanden kommer hotet om våld att kvarstå.