Nytt nummer av Arménytt

Det nya numret av Arménytt har just publicerats. I detta nummer ligger fokus på ledarskap i förändring och nya roller för första linjens chefer. Regementschefen på P4 och två av hans medarbetare reflekterar kring plutonchefens roll och arbetsgivaransvaret. Och Gerry Larsson, som är professor i ledarskap, skriver om att leda i förändring.

Arménytt nr 3, 2011.
Arménytt nr 3, 2011. Foto: Försvarsmakten
Arménytt nr 3, 2011. Foto: Försvarsmakten
  • Vi får också en uppdatering från OR-projektet som utvecklar befordringsbestämmelser och ett system för karriärutveckling för OR-kategorin.
  • Arméns utvecklingsplan (AUP) fastställs nu i december och Arménytt sammanfattar innehållet och förklarar hur den hänger ihop med Försvarsmaktens styrdokument.
  • Vi tittar närmare på manöverbataljonerna i IO14, 
  • och Ulf Nordlander beskriver hur det är tänkt med den nya militära regionala ledningsstrukturen. 
  • Inom teknik och materiel beskrivs RENO 90/122 – livstidsförlängande åtgärder för våra stridsfordon. 
  • Arménytt tittar också närmare på nyheterna i den nya militärstrategiska doktrinen och på de nya markstridsreglementena som kommer under 2012. 
  • Du kan också läsa ett reportage från EU-insatsen i Uganda.
  • Numret avslutas med en krönika av Bo Hugemark som är redaktör för boken Till bröders hjälp.

Arménytt fortsätter att utforska arméns strategiska frågor - nationellt försvar, arméns utveckling, ledarskap och internationella insatser.

Välkommen att ladda ner det nya numret här intill.