Gruppcheferna finns, nu behövs soldater

222. ingenjörkompaniets gruppchefer är rekryterade. Under första helgen i december genomförde de sin första tjänstgöring som tidvis tjänstgörande gruppbefäl.  Under helgen repeterade och ökade de sina kunskaper rörande fördröjande fältarbeten och lärde känna varandra bättre.

Plutonchefen, Pehr Sturesson, repeterar grunder i sprängtjänst med sina gruppchefer. Foto: David Bengtsson/Ing 2/Försvarsmakten
En av gruppcheferna upprättar en Försvarsladdning.
En av gruppcheferna upprättar en Försvarsladdning. Foto: Clarence Lööv/ Ing 2/Försvarsmakten
Resultatet efter en sprängning av en stridsvagnsmina.
Resultatet efter en sprängning av en stridsvagnsmina. Foto: Clarence Lööv/ Ing 2/Försvarsmakten
En av gruppcheferna upprättar en Försvarsladdning. Foto: Clarence Lööv/ Ing 2/Försvarsmakten
Resultatet efter en sprängning av en stridsvagnsmina. Foto: Clarence Lööv/ Ing 2/Försvarsmakten

Tjänstgöringen började på fredagseftermiddagen med att hämta och prova ut sin utrustning. Efter den inledande utrustningskontrollen genomfördes två stycken genomgångar av kompani- och bataljonschefen. Kvällen fortsatte inom respektive pluton med en orientering rörande organisation, materiel och fortsatt rekrytering.

Under lördagen repeterades inledningsvis kunskaper och färdigheter i sprängtjänst, vilket en ingenjörsoldat måste ha goda kunskaper i. Pentylsystem upprättades, laddningsberäkningar genomfördes och de senaste dörrladdningarna förevisningssprängdes. Eftermiddagen fortsatte med att upprätta och skjuta de olika fordons- och stridsvagnsminor som finns på ingenjörkompaniet. Syftet var att visa verkan av de olika systemen och att repetera de order och kommandon som gruppcheferna behöver använda sig av. Dagen fortsatte sedan med ett kompanimästerskap bestående av ett flertal olika moment där vi hittade segrarna i 1. ingenjörplutons  2. grupp. Avslutningsvis samlades kompaniets alla chefer runt matbordet för att avnjuta en gemensam middag. Söndagen innehöll bland annat en föreläsning av den arbetsgrupp i Försvarsmaktens Högkvarter som utreder frågorna kring tidvis tjänstgöring men också en ledarskapsgenomgång med inriktning mot gruppchefsrollen.

Fortsatt rekrytering

Nästa steg är att rekrytera soldater för att under sommaren 2012 genomföra den första krigsförbandsövningen (KFÖ) med hela kompaniet. Framtiden för förband med tidvis tjänstgörande soldater, precis som för förband med kontinuerligt tjänstgörande, är att kunna lösa uppgifter både inom och utom Sveriges gränser.

Är du intresserad av tjänstgöra som tidvis tjänstgörande soldat skickar du in en intresseanmälan till 222. ingenjörkompaniet 222-ingkomp-ing2@mil.se.