Dags att ta tag i uppgiften

Nu är stora delar av Afghanistanstyrkan FS 22 på plats och flera enheter har deltagit i operationer, trots att styrkan formellt tar över först kommande söndag.– Vi känner oss färdigtränade och det är dags att ta tag i uppgiften, säger chefen för FS 22, överste Anders Löfberg.

Soldater ur både FS 21 och FS 22 gjorde förra veckan en operation tillsammans i Chahar Bolak som ligger cirka 60 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Anna Tiderman står på post tillsammans med en soldat ur ANA, Afghan National Army.
Anna Tiderman står på post tillsammans med en soldat ur ANA, Afghan National Army. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Överste Anders Löfberg, chef för den nya Afghanistanstyrkan FS 22, på väg ut till en så kallad Forward Command Post i Chimtal cirka 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif.
Överste Anders Löfberg, chef för den nya Afghanistanstyrkan FS 22, på väg ut till en så kallad Forward Command Post i Chimtal cirka 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
De relativt leriga vägarna krävde att snökedjor på fordonen i patrullen.
De relativt leriga vägarna krävde att snökedjor på fordonen i patrullen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Anna Tiderman står på post tillsammans med en soldat ur ANA, Afghan National Army. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Överste Anders Löfberg, chef för den nya Afghanistanstyrkan FS 22, på väg ut till en så kallad Forward Command Post i Chimtal cirka 40 kilometer väster om Mazar-e-Sharif. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
De relativt leriga vägarna krävde att snökedjor på fordonen i patrullen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

FS 22:s första soldater i fält var ute på en operation i distriktet Chahar Bolak för en vecka sedan. Det handlade om att samla information om ett par byar i området. Operationen gjordes tillsammans med ANA, Afghan National Army, och ett tyskt OMLT, Operational Mentoring Liason Team. Eftersom det snöat var vägarna i området leriga och besvärliga. Patrullen lade på snökedjor för att vara på den säkra sidan.
Under tisdagen kom större delen av stabspersonalen till Mazar-e-Sharif och Camp Northern Lights och styrkan kommer att fyllas på ytterligare efter hand.

– Vi har haft god kontakt och ett bra samarbete med FS 21, så vi är väl uppdaterade om läget i området. Allt är väl förberett för oss som tar över ansvaret i området. Dessutom finns den finska kontingenten som roterar på andra tider och som står för överföring av rutin, säger överste Anders Löfberg.

Under december månad kommer större delen av de soldater och officerare som utgjort FS 21 att avsluta sin mission. Undantaget är de specialenheter som har andra scheman för rotation.

– Med varm hand och stort förtroende lämnar vi över ansvaret till FS 22. Vi har haft ett positivt och starkt samarbete med den finska kontingenten och jag vet att det kommer att fortsätta i samma goda anda, säger överste Rickard Johansson, chef för FS 21.