Äntligen i fält

Så flyttade äntligen 71:a motoriserade bataljonens stab ut i fält. Stabs- och understödskompaniet hade grupperat och förberett stabsplatsen, det var bara att kliva in och börja jobba.

Hårt arbetande stabsmedlemmar. Foto: Niklas Falk / Försvarsmakten

Ett av syftena med övningen var att provköra SLB. Det är en förkortning för stridsledningsbataljon. Ett system som förutom att det håller reda på var dina egna enheter befinner sig och presenterar dessa på en kartbild, ger dig möjlighet att skicka grafiskt underlag som komplettering till din order direkt ut till mottagarna. Allt överförs via radio och 3G.

Naturligtvis har man ett spel igång för att träna planering och beslutsfattning. Två av bataljonens kompanier övar parallellt i övningen och dessa skall ledas dygnet runt.

Som om detta inte räckte planerar man även för nästa uppgift. En övning med kartan kring Norrköping som grund. Övningen i Norrköping kommer tyvärr inte att genomföras i verkligheten, åtminstone inte under 2011.

"Plans are nothing, planning is everything" Dwight D. Eisenhower

Eller som hans kollega sa:

"Plans are of little importance, but planning is essential" Winston Churchill