Slutövning väcker nordiskt intresse

Afghanistansstyrkan, FS 22, och utbildningen inför Afghanistan var huvudtema på de nordiska stabschefernas möte under torsdagen. Stabscheferna besökte den svenska afghanistanstyrkans slutövningsvecka på Livgardet, Kungsängen, och togs emot av överste Anders Löfberg.

De nordiska stabscheferna besökte slutövningsveckan för den svenska afghanistanstyrkan. Foto: Karin Eriksson/Försvarsmakten

– Det är mycket som händer i Afghanistan nu och vi har ett viktigt uppdrag framför oss, säger Anders Löfberg. Han berättade för de nordiska stabscheferna om kontingenten, utbildningen och det uppdrag som väntar. Stabscheferna fick även en förevisning av sjukvårdsresurser och fordonsutrustning.

Värd för mötet var generallöjtnant Jan Salestrand som besökte insatsutbildningen tillsammans med sina nordiska kollegor: generallöjtnant Björn Bisserup (Danmark), viceamiral Jan-Eirik Finseth (Norge) och viceamiral Juha Rannikko (Finland).

Värdskapet växlar mellan länderna och mötet arrangeras en gång i halvåret.