Lyckad insats medaljerades

Så har en historisk, och mycket lyckad, internationell insats med stridsflyg avslutats. Måndagen den 31:a oktober mottog personalen ur Flygvapeninsats Libyen 02, FL 02, medaljen ”För internationella insatser”.

Överbefälhavare general Sverker Göranson tilldelar förbandschefen FL 02 överste Fredrik Bergman medaljen "För internationella insatser". Foto: Wilhelm Guldbrand
Anhöriga till de som ingår i FL 02 var inbjudna till ceremonin.
Anhöriga till de som ingår i FL 02 var inbjudna till ceremonin. Foto: Wilhelm Guldbrand
Medaljerna, med texten ”OUP Libyen 2011” graverat på baksidan, utdelades till 216 personer i förbandet av överbefälhavaren general Sverker Göranson, insatschefen generallöjtnant Anders Lindström och flygvapeninspektören generalmajor Anders Silwer.
Medaljerna, med texten ”OUP Libyen 2011” graverat på baksidan, utdelades till 216 personer i förbandet av överbefälhavaren general Sverker Göranson, insatschefen generallöjtnant Anders Lindström och flygvapeninspektören generalmajor Anders Silwer. Foto: Wilhelm Guldbrand
Staffan Spendrup får en välkomstkram av dotter Nina.
Staffan Spendrup får en välkomstkram av dotter Nina. Foto: Wilhelm Guldbrand
Anhöriga till de som ingår i FL 02 var inbjudna till ceremonin. Foto: Wilhelm Guldbrand
Medaljerna, med texten ”OUP Libyen 2011” graverat på baksidan, utdelades till 216 personer i förbandet av överbefälhavaren general Sverker Göranson, insatschefen generallöjtnant Anders Lindström och flygvapeninspektören generalmajor Anders Silwer. Foto: Wilhelm Guldbrand
Staffan Spendrup får en välkomstkram av dotter Nina. Foto: Wilhelm Guldbrand

Det var med pompa och ståt som den lyckade svenska militära internationella insatsen över Libyen avslutades. Förbandet stod uppställda i den tomma helikopterhangaren, musikkåren spelade och de anhöriga väntade förväntansfullt. Strax före utsatt tid marscherade fanvakten in med den blå-gula tretungade fanan fladdrandes i vinden för att inta sin position därefter kom generalerna med sina respektive kommandotecken.

Ceremonin inleddes med att flygvapeninspektör, generalmajor Anders Silwer höll tal till FL 02-personalen, där han berömde dem för det arbete de utfört. Därefter utdelades medaljerna till personalen.

Medaljen sätter punkt

Stolt stod förbandschefen längst fram, redo att motta den första medaljen som utdelades av överbefälhavare general Sverker Göranson.

– Jag är så stolt över vad vi har uträttat och för den fantastiska personal som varit med i insatsen, säger förbandschef överste Fredrik Bergman.
 
Det svenska bidraget till Operation Unified Protector, som den multinationella insatsen under Natos ledning kallades, har rönt stor uppmärksamhet och uppskattning hos övriga ingående nationer.
 
– Ja, det stämmer. Oavsett om det är vår personal som arbetat på Natostaber, i den psykologiska krigsföringen, samverkan med övriga nationer på Sigonellabasen eller de produkter från spaningsuppdragen som vi levererat till Nato så är det idel lovord, säger han med stolthet.
 
Framgångskonceptet är enligt Fredrik Bergman, förutom det stöd som förbandet fått från Försvarsmakten, industrin, politiker, anhöriga och svenska folket, uteslutande personalens vilja och förmåga att kunna leverera vad som förväntas – och mer därtill.
 
– Jag är oerhört tacksam för det stöd vi fått från våra anhöriga hemma i Sverige och från Försvarsmakten i övrigt. Utan er hade det inte gått, avslutar Fredrik Bergman.