Hampus brinner för mänskliga rättigheter

Hampus Lundin har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter. Nu deltar han som en av Försvarsmaktens representanter på Mänskliga rättighetsdagarna på Kulturhuset i Stockholm 14 och 15 november.

Att värna om mänskliga rättigheter är en viktig del i Försvarsmaktens internationella arbete. Foto: Försvarsmakten
Hampus Lundin är projektledare för deltagandet i Mänskliga rättighetsdagarna.
Hampus Lundin är projektledare för deltagandet i Mänskliga rättighetsdagarna. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten
Hampus Lundin är projektledare för deltagandet i Mänskliga rättighetsdagarna. Foto: Ulrika Kagg/Försvarsmakten

– Intresset började i gymnasiet när vår samhällskunskapslärare tog med oss till Stockholm på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm, berättar han.

Efter det första besöket på Mänskliga rättighetsdagarna har det blivit fler besök. Hampus är engagerad även på fritiden. Han följde upp sitt nyvaknade intresse med att gå Röda korsets kurs för att bli utbildare i frågor som rör mänskliga rättigheter.

– När jag gick specialistofficersutbildningen fick jag också möjlighet att utbilda mina kurskamrater i det här ämnet, säger Hampus Lundin.

I mitten av november åker han till Stockholm igen för att delta i dagarna. Den här gången gör han det som representant för Försvarsmakten. Det var i februari som idén om att visa upp Försvarsmaktens arbete med Mänskliga rättigheter föddes.
– Frågan om mänskliga rättigheter är ju i högsta grad närvarande i Försvarsmaktens internationella arbete, fortsätter Hampus.

Tillsammans med fyra kollegor från olika delar av Försvarsmakten ska Hampus under de två temadagarna stå i en liten monter på utställartorget. Där hoppas de kunna visa på Försvarsmaktens arbete inom området genom att samtala med besökare och övriga utställare.

Under våren har Hampus förutom sitt ordinarie jobb i flygvapnets stridsledning- och luftbevakningsbataljon arbetat med att förankra idén och få ihop en budget som bland annat ska räcka till monterhyra.

När projektgruppen sattes samman var det viktigt att få med alla delar av Försvarsmakten och även att få med personer som har egen erfarenhet av internationell tjänst. Gruppen består förutom Hampus Lundin, som själv arbetar på Luftstridsskolan, av deltagare från Tredje sjöstridsflottiljen, armétaktiska staben, en kadett från Ledningsregementet och ytterligare en medarbetare från Luftstridsskolan. Deltagarna har själva erfarenhet från internationella insatser i bland annat Adenviken, Kosovo och Afghanistan.

– Vi hoppas att vårt deltagande kan öka kunskapen om Försvarsmaktens arbete inom mänskliga rättigheter, säger Hampus. Vårt fokus är att möta med besökarna, berätta vad vi gör och att byta erfarenheter med andra utställare.
– Jag hoppas att det här kan bli början till ett årligt deltagande från Försvarsmaktens sida, avslutar Hampus Lundin.