Gemensam utbildning för hundförare

Att kunna hitta gömmor med narkotika, sprängmedel eller gömda människor är en viktig del av insatsen, oavsett om man arbetar i Sverige eller utomlands. Därför får nu personal från armén och marinen för första gången en gemensam grundträning av hundekipage.

När hunden upptäcker det gömda preparatet markerar den platsen för sin förare med passiv markering, i detta fall genom att lägga sig platt på marken. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Militärpolisen Johan Tönnersen från 15:e militärpoliskompaniet söker längs en husvägg med sin schäfer.
Militärpolisen Johan Tönnersen från 15:e militärpoliskompaniet söker längs en husvägg med sin schäfer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Övningen i preparatsökning börjar med genomgång. Ibland får hundförarna reda på vart preparaten är gömda och ibland inte, beroende på vad som ska övas.
Övningen i preparatsökning börjar med genomgång. Ibland får hundförarna reda på vart preparaten är gömda och ibland inte, beroende på vad som ska övas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Instruktören och dressören Lars-Göran Eriksson förevisar hur preparaten göms så att förarna i ett senare skede kan bygga egna övningar.
Instruktören och dressören Lars-Göran Eriksson förevisar hur preparaten göms så att förarna i ett senare skede kan bygga egna övningar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Militärpolisen Johan Tönnersen från 15:e militärpoliskompaniet söker längs en husvägg med sin schäfer. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Övningen i preparatsökning börjar med genomgång. Ibland får hundförarna reda på vart preparaten är gömda och ibland inte, beroende på vad som ska övas. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Instruktören och dressören Lars-Göran Eriksson förevisar hur preparaten göms så att förarna i ett senare skede kan bygga egna övningar. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Under den åtta veckor långa grundläggande utbildningen, som genomförs på Livgardets hundsektion, tränar hundförare från 15:e militärpoliskompaniet och 13:e säkerhetsbataljons mark- och sjödelar på att arbeta tillsammans med sina hundar.
– Vi lär ut grunddressyr, tjänstedressyr och sjukvård av hund. Vi lär även ut hur man bygger egna övningar och vad som gäller juridiskt när man arbetar med hund. Teori varvas med praktik, säger Viktor Radell som är tjänsteförrättande chef på hundsektionen.

Tidigare utbildades hund och förare till Livgardets olika förband separat, både geografiskt och förskjutet i tid på grund av de olika värnpliktsomgångarna. Idag samordnas utbildningen vilket ger synergieffekter i såväl förbandets verksamhet under insats som under själva utbildningen där hundförare kan lära av varandra. Personal och hundar som senare ska arbeta tillsammans får alltså en gemensam grund att stå på.
– De patrullhundar vi nu utbildar kommer bland annat att kontrollera objekt under vakttjänst över jul och nyår med plutonen som en praktisk del i utbildningen. Det är tidsbesparande att arbeta med hund eftersom de snabbt kan hitta narkotiska preparat, ammunition, vapen och försvunna eller gömda människor, säger Viktor Radell.