Svenskt luftvärn har stor försvarseffekt

Luftvärnsregementet levererar övertygande försvarsförmåga på den multinationella luft-, sjö- och markstridsövningen Joint Warrior i Skottland. Det är främst systemen för luftlägesinformation som imponerar tillsammans med kunskap att tolka luftläget och skapa beslutsunderlag för insats mot en angripare.

Den svenske stridsgruppchefen Oskar Hullegård tillsammans med sin brittiska kollega under övningen Joint Warrior. Foto: Torkel Nordwall/Försvarsmakten
Tommy Sahlen GSS/T:are på 62:a luftvärnsbataljonen på väg mot Skottland.
Tommy Sahlen GSS/T:are på 62:a luftvärnsbataljonen på väg mot Skottland. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Verklighetsnära övningar utsatte teknik och personal på svåra prov.
Verklighetsnära övningar utsatte teknik och personal på svåra prov. Foto: Alexander Benson/Försvarsmakten
Tommy Sahlen GSS/T:are på 62:a luftvärnsbataljonen på väg mot Skottland. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Verklighetsnära övningar utsatte teknik och personal på svåra prov. Foto: Alexander Benson/Försvarsmakten

Vädret har varit mycket omväxlande med regn både vertikalt och horisontellt samt snabba och stora förändringar i siktförhållanden. Trots de svåra väderförhållandena har den svenska styrkan visat att de skickligt hanterar den högteknologiska utrustningen. Med kunskap och erfarenhet får de information från avancerade radarenheter att strömma i nätverk och radiolänkar över stora avstånd till stridsledningen. Flera svenska officerare ingår i stridsledningen och i arbetet med att ta fram beslutsunderlag och order för att skydda egna styrkor och bekämpa en motståndare.

Vid flera tillfällen under övningen har det svenska förbandet haft uppgiften att försvara skyddsobjekt mot fientliga luftanfall.
– Det är ju en svensk paradgren, med vår utrustning och kunskap är vi mycket farliga för en angripare säger bataljonchefen Torkel Nordwall.

Samgruppering och erfarenhetsutbyte

Tidigare i veckan har de svenska och brittiska enheterna verkat från en gemensam plats för att under drift visa och jämföra sina system och därmed få ökad förståelse för varandras arbetssituation och förutsättningar. Båda nationernas kunskap har nu ökat och den gemensamma förmågan till att lösa en uppgift i en internationell insats är nu större.
– Nu vet vi mer om hur vi får våra respektive system att fungera tillsammans och vad utmaningarna består av säger stridsgruppchefen Oskar Hullegård.

Efter att luftvärnssystemen hade visats och jämförts var man snabbt inne på att diskutera allt från personlig utrustning via fordon till dygnsportioner av mat så kallade Field Rations.
– Det är bra och mycket praktiskt med rations men man blir trött på att äta ur en påse efter tio dygn och när vi jämförde våra nationers olika rations så såg de alla ut som den skotska nationalrätten haggis men med lite olika smaker säger Tommy Sahlen.

Analys av anfall ger ökad försvarseffekt

De radarstationer och datasystem som Sverige har med i övningen kan även användas för att analysera hela stridsförloppet. Genom att all radardata loggas kan stridsledningen rekonstruera och analysera hur anfallen genomfördes och på vilket sätt de kan förändra stridstekniken för effektivare möta nästa anfall. 

GSS/K och GSS/T tillsammans

De flesta svenska soldaterna i övningen är kontinuerligt tjänstgörande soldater (GSS/K) vid Luftvärnsregementets 61:a luftvärnsbataljon. Men även 62:a luftvärnsbataljonen som till allra största delen består av tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T) deltar. Officerarna i förbandet kommer från båda luftvärnsbataljonerna på Lv 6.

Tommy Sahlen är tidvis tjänstgörande på 62:a luftvärnsbataljonen och deltar som fordonsförare på Skottlandsövningen.
– Det har varit lätt att komma in i förbandet och Skottlandsövningen för jag känner många och kan mitt fordon sedan tidigare övningar och från insatsen i Kosovo. Nu rattar Tommy en pansarterrängbil 203, ett nätt fordon på drygt 20 ton jämfört med den 60-tons timmerlastbil han annars kör till vardags. Det är mycket troligt att Luftvärnsregementet fortsättningsvis kommer att kalla in tidvis tjänstgörande soldater för att förstärka befintliga verksamheter när det saknas resurser i genomförandet.

Ömsesidigt kunskapsutbyte

Övningen Joint Warrior är snart avslutad. Deltagande förband och nationer bedöms ha gjort stora framsteg för att enskilt eller gemensamt kunna möta en angripare.
– De brittiska soldaterna är mycket proffsiga i sin yrkesroll och vi kan lära oss mycket av dem när det gäller soldatkunskaper och färdigheter. Samtidigt ska vi vara mycket stolta över vår materiel och våra metoder, säger den svenska bataljonchefen Torkel Nordwall.
– Jag har från mina brittiska kollegor fått mycket bra feedback om vår insats i övningen och självklart är jag mycket nöjd med vad vi levererat, avslutar han.