Observera och leda eld

Återigen mullrar Haubits 77 över Bodens södra skjutfält. Koordinater ropas ut och matas in i en dataenhet, strax efter kommer smällarna. Men denna gång är det inte pjäserna som är i händelsernas centrum utan eldledarna, de som leder in elden mot rätt mål.

Under utbildningen har eleverna med egna ögon kunnat konstatera hur mätningarna har gått när det från första parkett observerat var granaterna träffar. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Att mäta kräver koncentration.
Att mäta kräver koncentration. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Eldlednings- och observationsinstrument, EOI.
Eldlednings- och observationsinstrument, EOI. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Att mäta kräver koncentration. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten
Eldlednings- och observationsinstrument, EOI. Foto: Ann-Kristina Sköld/Försvarsmakten

EOI-kursen som just nu pågår på Artilleriregementet. EOI, eldlednings- och observationsinstrumenten står uppställda på en klipphylla med bra sikt över området.

– EOI är ett eldlednings-och observationsinstrument som används för att styra in elden från pjäserna rätt mot upptäckta mål. Instrumentet ställer vi upp där det är bra sikt. Därifrån mäter vi in exakt var vi vill att granaterna ska träffa. Koordinaterna skickar vi direkt till pjäserna som riktas in och avfyrar granater mot målet. Vi har tjugofem elever som går kursen från hela Sverige, berättar kapten Daniel Johansson, kurschef.

Martin Sandberg och Johan Edvinsson från Södra skånska regementet, P 7, är två av eleverna:
– En bra utbildning, det är en fin blandning mellan praktik och teori. Vi får lära mycket om de olika funktioner instrumentet har, och vilka sätt som vi kan använda det på. Man kan göra mer med det än vad vi trodde. Det roliga nu är att få prova det skarpt. Vi tar ut ett mål, exempelvis, målområdet är mellan den gula containern och granarna i området nedanför oss. Mäter in koordinaterna, och skickar informationen till pjäserna som skjuter. Att dessutom kunna se träffarna är extra roligt, då kan vi snabbt konstatera om det vi sänt stämmer.

Ett system med brett register

EOI är uppbyggt av tre moduler. Det som ingår är ett laseravståndsinstrument med kikare, en värmekamera och en så kallad Goniometer, som är ett instrument för att få fram exakta vinklar. Allt styrs av en dator och användaren arbetar i Windows-miljö. Dessutom väger den endast omkring 15 kilo, lite beroende på hur många delar som är med. Allt för att den på ett enkelt sätt ska kunna bäras med vid förflyttning till fots.
Kursen anordnas av Artilleriets stridsskola, ArtSS där chefen för skolsektionen Hans Åhman berättar att de kommer att hålla fler kurser då eldledare är en efterfrågad kompetens.