Marin övning på Västkusten

Amfiberegementet är i full gång med förberedelser inför den marina höstövningen kallad Västkrok som för förbandets del kommer att äga rum på västkusten.

Soldater ur amfibiebevakningsbåtkompaniet i Göteborg. Foto: Försvarsmakten

– Nu är det dags att återigen öva med amfibieförband på västkusten. Tyvärr så blir det inte en sammanhållen marin övning som det var planerat från början. Vi behöver dock ta alla tillfällen i akt att träna och öva de marina systemen tillsammans med andra försvarsgrenar. Samövning, kunskap och förståelse för de olika delarna i Försvarsmakten är en förutsättning för att få ut maximal effekt av våra system, sa Ola Truedsson, chef  för Amfibieregementet

Förberedelser nog så viktigt

Under veckan har svävare, lätta trossfärjor och ett underhållsfartyg förflyttat sig till Göteborg för att genomföra förberedelser inför övningen. Förberedelserna har bland annat bestått i att öva och repetetionsutbilda besättningar i sjömanskap, lastningsövingar och inte minst har det genomförts navigationsövningar i Göteborgs skärgård då den skiljer sig en del från Stockholms skärgård.

Övning ökar fömågor

Övningen syftar till att utveckla marinens och amfibiekårens olika förmågor till att lösa förbandsspecifika uppgifter såsom till exempel underättelseinhämtning, eskortering av fartyg likt uppgifterna i Adenviken, stridsmoment, ammunitionsröjning, undervattensstrid för att nämna några.
Under övningen kommer dessutom stort fokus att vara på träning av logistik- och sjukvårds funktionen som utgör en viktig del i insatser både hemma och internationellt.
Övningen är också viktig ur ett samverkansperspektiv då enheter ur andra försvarsgrenar deltar med sina specialkompetenser från bland annat flygvapnet, Försvarsmedicincentrum, och Trängregemnetet.

– Västkrok kommer att bli den första övningen med våra nya kollegor som är tidvis tjänstgörande. Det blir riktigt spännande att se även denna viktiga del av det nya personalförsörjningssystemet växa fram, sa Ola Truedsson

Övningen för Amfibieregementets del genomförs på land och i skärgårdsområden kring Göteborg, Stenungsund och Lysekil mellan den 17-26 oktober.