Nyttig repetition för frivilliga

Ett av I 19:s mekaniserade skyttekompanier fick i våras uppgiften att genomföra krigsförbandsövning, så kallad KFÖ, med del av kompaniet. Detta som ett led i fortsatt uppfyllnad av krigsförbanden samt att pröva konceptet med frivillig KFÖ. – Att rekrytera frivilliga ur tidigare värnpliktskullar har varit ett utmanande arbete men samtidigt stimulerande, berättar major Magnus Jonsson, kompanichef.

Fokus under övningen kommer att vara strid till fots. Under torsdagen började gruppcheferna repetera metoder för eld och rörelse. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater med siktet inställt på tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten.
Soldater med siktet inställt på tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Christoffer Nordanskog gjorde värnplikten 2008 och är nu en av dem som tagits ut till gruppchef. ”Det ska bli kul att komma igång igen och skaka fram lite gamla kunskaper från värnplikten.”
Christoffer Nordanskog gjorde värnplikten 2008 och är nu en av dem som tagits ut till gruppchef. ”Det ska bli kul att komma igång igen och skaka fram lite gamla kunskaper från värnplikten.” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Gruppcheferna får dagens första uppgift av löjtnant Axel Bergström.
Gruppcheferna får dagens första uppgift av löjtnant Axel Bergström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Soldater med siktet inställt på tidvis tjänstgöring i Försvarsmakten. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Christoffer Nordanskog gjorde värnplikten 2008 och är nu en av dem som tagits ut till gruppchef. ”Det ska bli kul att komma igång igen och skaka fram lite gamla kunskaper från värnplikten.” Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Gruppcheferna får dagens första uppgift av löjtnant Axel Bergström. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten intar nu en allt tydligare insatsorganisation. Detta innebär att samtliga förband skall vara aktiva med kontinuerligt och tidvis tjänstgörande soldater. De anställda soldaterna benämns GSS/K, kontinuerligt tjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän och de tidvis tjänstgörande benämns GSS/T.

– Vi startade rekryteringen genom att skicka ut ett brev till dem som gjort värnplikten på skytte- eller pansarskyttekompani på I 19 under de senaste åren och därifrån kommer också de flesta som så att säga ”antagit erbjudandet”. Vi har också rekryterat några som nyligen genomgått GMU, säger Magnus Jonsson.

Facebook satte igång snacket

– Förutom det brev som vi skickat ut har plutoncheferna på kompaniet ringt runt till sina gamla soldater. Dessutom har vi använt oss av information på webbplatsen och Facebook. Just hur informationen sprids på Facebook verkar ha varit effektivt för att få igång snacket och peppningen mellan gamla lumparkompisar, fortsätter Magnus Jonsson.

Den här veckan är sju gruppchefer på plats för att få några dagars förstegsutbildning innan soldaterna kommer i början av nästa vecka.
– Det känns bra att vi får komma in och repetera lite innan det drar igång på allvar, det ju trots allt ett tag sedan man gjorde värnplikten. För min egen del är det tre år sedan, säger Christoffer Nordanskog från Grycksbo i Dalarna.

Hur kom det sig att du nappade på det här med tidvis tjänstgöring?
– Det började egentligen när jag muckade 2008 och hade sökt specialistofficersutbildning, men det krockade med att jag fick ett bra jobb som säljare, berättar Christoffer.

Att vara tidvis tjänstgörande innebär att man inledningsvis, fram till 2012, inte har ett bindande avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra i ett insatsförband. Nya lagar och förordningar håller på att tas fram för GSS/T. När dessa lagar och förordningar är på plats kommer man bland annat att få lagstadgad rätt att ta ledigt från sin civila sysselsättning för att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Var det några problem för dig att få ledigt för den här övningen?
– Jag berättade tidigt för min arbetsgivare att jag planerade att delta i övningen. Han visade stor förståelse så jag hade inte alls några problem att få ledigt, säger Christoffer Nordanskog.

Fokus under övningen, som pågår i drygt två veckor för dem som är inne längst, kommer att vara strid till fots. Inga stridsfordon kommer att nyttjas, däremot bandvagnar för personaltransport. Det kommer att ställas stora krav på personlig färdighet och fysisk förmåga. Tempot kommer att vara högt eftersom mycket ska hinnas med på kort tid.