Helikopterpersonal från Afghanistan fick medalj

Under onsdagen fick fyra medarbetare ur helikopterenheten i Afghanistan motta Försvarsmaktens medalj för internationella insatser. Detta är det första medaljeringstillfället för helikopterpersonal som tjänstgjort i Afghanistan. Enheten etablerades i Afghanistan tidigare i år.

Tidigare chefen för helikopterenheten Magnus Carlsson får medalj av ÖB Sverker Göranson. Foto: Marcus Åhlén/Försvarsmakten

Vid det här tillfället var det fyra officerare som fick ta emot medaljen av ÖB Sverker Göranson. De fyra har tjänstgjort i drygt ett halvår vid enheten som är placerad på Camp Marmal vid flygplatsen i Mazar-e-Sharif.

Enheten kallas SAE Medevac som betyder Swedish Air Element Medical Evacuation. Den är en del av det svenska truppbidraget i den internationella säkerhetsstyrkan Isaf och lyder under den svenska kontingentschefen och chefen för Isaf:s norra kommando.