En speciell pluton muckar

De hann bara vara värnpliktiga i 14 dagar innan värnplikten upphörde. De tio infosoldaterna blev erbjudna att fortsätta på frivillig basis och samtliga tackade ja. Nu väntar muck av dessa värnpliktiga, för sista gången i svenska försvarets historia.

Den andra september muckar de sista frivilliga informationssoldaterna. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Tidigare årskullar av infosoldater utgjorde redaktionen på tidningen Värnpliktsnytt.  När värnplikten blev vilande upphörde tidningen att existera. Istället skapade Högkvarterets informationsstab en helt ny och unik värnplikt för de inryckta.

Efter avslutad gröntjänst på Ledningsregementet väntade ett år av utbildning och praktik inom allt från foto och journalistik till information. Under de stora övningarna med NBG, Nordic Battlegroup, och under den datorsimulerade internationella övningen Viking visade soldaterna att de hade mycket att erbjuda i informationsväg. Försvarsmaktens hemsida uppdaterades ständigt med nya artiklar, ledningen övades i mediehantering och Försvarsmaktens bildbank fylldes med foton av Sveriges numera värnvilliga soldater.

Trots mycket resande över hela Sverige har de haft sin bas i Enköping. Ledningsregementet har försett soldaterna med militärträning, logement och befäl att vända sig till.

Men nu, efter 15 månader, har det blivit dags för den absolut sista värnpliktskullen att rycka ut. Utanför regementets grindar väntar en civil karriär för många, men en dag hoppas de komma tillbaka till Försvarsmakten i rollen som t ex informatörer eller fotografer för bildenheten Combat Camera. En och annan kommer redan nu att fortsätta på den militära banan.

Sex miljoner svenskar har under 109 år varit skyldiga att tjänstgöra för Sveriges försvar. Med infosoldaternas medverkan har Sverige haft 110 år. Den andra september sätts punkt för en epok i Sveriges militärhistoria.