Alltid först på plats

”Camp THULE” är basens namn under Open Spirit 2011. Den ligger mitt ute på den lettiska landsbygden, utan någon som helst infrastruktur. En utmaning för Ruhl, rörlig underhållsledning, vars huvuduppgift är att sätta upp basen och skapa bästa möjliga förutsättningar för de som röjer minor.

”Vi bygger något där det inte finns något” berättar Anders Welltén, chef för Ruhl, rörlig underhållsledning.
”Vi bygger något där det inte finns något” berättar Anders Welltén, chef för Ruhl, rörlig underhållsledning. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Kvartermästare Peter Flygare beskriver arbetet med att upprätta en tillfällig marinbas.
Kvartermästare Peter Flygare beskriver arbetet med att upprätta en tillfällig marinbas. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
”Vi bygger något där det inte finns något” berättar Anders Welltén, chef för Ruhl, rörlig underhållsledning. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten
Kvartermästare Peter Flygare beskriver arbetet med att upprätta en tillfällig marinbas. Foto: Martin Bylund/Försvarsmakten

Upprättandet av en tillfällig bas (T-Bas) kräver sina förberedelser. Örlogskapten Anders Welltén är chef för Ruhl, funktionen som har ansvaret för basen ”Camp THULE” och infrastrukturen runt omkring.

– Våra förberedelser började redan i mars, sedan har det blivit mer intensivt närmare insatsen. Vi har också varit på plats två gånger tidigare i år för att undersöka och rekognosera området, samt för att skapa kontakter med de lokala entreprenörerna, berättar Anders Welltén.  Fyra dagar innan förbandet kom till Lettland var de första från Ruhl-funktionen på plats för att börja arbetet med basen.

”Camp THULE” är namnet på basen, som ligger cirka 2,5 timmars bilfärd nordväst om Riga. Normalt sett arbetar det här teamet med att upprätta platser i hamnområden. Till Open Spirit har de istället fått anpassa sig till skogsmiljö med allt vad det innebär.

– Vi bygger något där det inte finns något, förklarar Welltén och syftar på den dåliga infrastrukturen som präglar området vid basen. Kvartermästare Peter Flygare håller med:

–  Grupperingen av T-bas THULE har varit en riktig utmaning, men från denna plats kan vi nu genomföra och leda en väl fungerande bastjänst.

Arbetet med att få en grupperingsplats att fungera innebär mycket kontakt med lokalbefolkningen. Det är så förbandet får vatten, drivmedel, hamnplatser och andra tjänster som operationen kräver.

– Kontakten här funkar kanonbra, vi har fått ett positivt bemötande av lokalbefolkningen, berättar Peter Flygare, som är länken mellan förbandet och de lokala leverantörerna.

­– I min roll är det viktigt att kunna lite om allt, förklarar Flygare när han berättar om sina arbetsuppgifter som Kvartermästare. Eftersom det innebär kontakter och strukturering med flera olika branscher.

Även om Ruhl är grupperad tillsammans med röjdykarna så stödjer de hela den svenska insatsen även minröjningsfartygen, genom att säkerställa att deras behov av kajplatser, tekniskt stöd, påfyllning av livsmedel, landtransporter samt samband både mellan fartyg och campen leds och samordnas via Ruhl.

Open Spirit är en insats där minröjning är uppdrag nummer ett. Därför är Rhulchefen Anders Welltén klar med deras roll under de dryga två veckorna i Lettland:

–  Som röjdykare eller minröjare under Open Spirit ska man inte behöva bry sig om det runt omkring. Utan det fixar vi.