Svensk enhet i eldstrid

Natten mellan lördag och söndag utsattes en svensk enhet ur Afghanistanstyrkan för beskjutning med finkalibrig eld och raketgevär på vägen mellan Sar-e-Pul och Sheberghan. Enheten besvarade elden och omgrupperade till en närbelägen plats där andra enheter fanns.

En svensk soldat skadades lindrigt av splitter och togs om hand direkt av sjukvårdspersonal på plats. Soldaten kunde omedelbart återgå till tjänst. Verksamheten fortsatte enligt plan och samtliga är nu tillbaka på campen.