LMT- Liaison and Monitoring Team C2 PRISTINA

Inom den svenska styrkan KS23 finns personal som tjänstgör vid samverkansenheter, LMT (Liasion and Monitoring Team). Det finns två svenska LMT, det ena teamet ansvarar över området i och runtom Pristina kommun (LMT C2) och det andra ansvarar för Gracanica kommun (LMT C5).

Förberedelser inför samverkansmöte. Foto: Ingela Zaza/Försvarsmakten

Uppgiften är att vara KFOR:s ögon och öron, att vara ute i samhället och känna av pulsen. Det kan vara att upptäcka och förutse olika störningar som kan komma att uppstå. En annan uppgift är att bevaka och att göra uppföljningar.

LMT C2 bor och har sitt kontor – i ett så kallat field house – centralt inne i Pristina. I teamet ingår elva personer, chef med ställföreträdare, kvartermästare, fyra samverkansofficerare samt fyra samverkansassistenter. Medlemmarna i teamet har både civil och militär bakgrund, till exempel: polis, beteendevetare, officerare och reservofficerare, vilket bidrar till en bred kompetens i gruppen.

Under närmare fyra månader har C2-teamet lärt känna staden. Pristina är en mångfasetterad stad med cirka 250 000 invånare. Att beakta är aven trafiksituationen som kräver mycket uppmärksamhet.

LMT C2:s inre struktur och arbetsprocess innefattar fem huvuduppgifter. Det är fyra specifika områden: utbildning, infrastruktur, opinion, och säkerhet samt team leader som behandlar övriga uppgifter. Utbildning innefattar uppgifter riktade mot skolvärlden, förskola, grundskola samt universitetet. Infrastruktur samarbetar med sjukvården, el- och vattenverk, brand och räddningstjänsten och fackföreningar. Opinion möter media, politiker samt olika religiösa ledare. Inom säkerhet görs uppföljningar inom säkerhets- och rättsväsendet. Team leader har ett övergripande ansvar för de löpande arbetsuppgifter som kommer inom KFOR samt för minoriteterna.

– Att arbeta i ett LMT innebär att samverka med många olika aktörer i samhället. Det är ett flexibelt arbete, inför samverkansmötena är det betydelsefullt att visa intresse och att kunna diskutera olika ämnen. Det är också viktigt att vara påläst för att skapa förtroende. Det är ett arbete med många utvecklingsmöjligheter säger Kapten Anders Back.