Koll på läget

Östersjön är ett av världens mest trafikerade hav. Varje år passerar mer än 40 000 fartyg syd Skåne, på väg mot olika hamnar, i eller utanför Östersjön. HMS Carlskrona och alla andra örlogsfartyg hjälper rutinmässigt till att hålla koll på läget till sjöss, tillsammans med radarstationer i land.

Utkiken identifierar de olika fartyg som är i närheten Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
Gabriella Lidén och Anders Engström arbetar i stridsledningscentralen
Gabriella Lidén och Anders Engström arbetar i stridsledningscentralen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona är stödfartyg i Tredje sjöstridsflottiljen
HMS Carlskrona är stödfartyg i Tredje sjöstridsflottiljen Foto: Anna Norén/Försvarsmakten
Gabriella Lidén och Anders Engström arbetar i stridsledningscentralen Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Carlskrona är stödfartyg i Tredje sjöstridsflottiljen Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Under lördagen kastade HMS Carlskrona loss från Visby och satte kurs mot örlogshamnen i Karlskrona. På vägen dit utfördes sjötrafikövervakning av området söder om Öland, där det varje dag passerar ett stort antal fartyg.

– Vi identifierar fartyg som vi passerar och utbyter information med Sjöbevakningscentralen i land. Det kan också vara något särskilt fartyg man vill titta närmare på, säger fartygschef Mathias Jansson.

På fartygets manöverbrygga spanar utkiken mot fartyg i närheten och i stridsledningscentralen arbetar stridsledningspersonalen framför skärmarna. Information skickas in till land via radio, denna information delas sedan med Kustbevakningen och andra myndigheter, som i och för sig har andra uppgifter men ändå är i behov av att känna till läget till sjöss.

Det finns också ett utbyggt samarbete mellan länderna runt Östersjön, benämnt SUCBAS, där man utbyter sjölägesinformation mellan varandra.