Yttrande över Försvarsstrukturutredningen

Försvarsstrukturutredningens förslag skulle kunna ge stora osäkerheter i förmågan att stödja militära insatser. Besparingarna bedöms inte nå den storleksordning som efterfrågas och är dessutom inte kvalitetssäkrade. Det visar det yttrande som Försvarsmakten lämnat i dag.

Logistik - viktig insats. Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

Generaldirektör Ulf Bengtsson säger att Försvarsmakten är positiv till delar i utredningens betänkande.

– Utredningen lyfter fram ett antal goda förslag och vi bejakar det bakomliggande syftet till utredningen - att frigöra medel till förmån för insatsverksamheten och införandet av det nya personalförsörjningssystemet. Det är angeläget att finna konkreta och realistiska sätt att effektivisera logistik- och materielförsörjning, såväl som forskning och utveckling.

Utredningens förslag tillgodoser dock inte Försvarsmaktens behov av att kunna styra materielutveckling, ekonomi, materieltillgänglighet, resursanvändning inom myndigheten och försörjningslösningar. Försvarsmakten anser också att förslagen inte kommer att leda till de kostnadsminskningar som efterfrågas. Besparingarna är inte kvalitetssäkrade. Dessutom skulle utredarens förslag innebära betydande osäkerheter i Försvarsmaktens förmåga att leverera operativ effekt genom hela konfliktskalan.

– Vi sätter människors liv och hälsa på spel när vi skickar ut dem på insats. Därför har vi ett stort behov av att kunna kontrollera, styra och prioritera logistiken till insatser, säger Ulf Bengtsson.

Vissa verksamheter skulle kunna bedrivas mer effektivt om det samordnas med FMV eller annan aktör, anser Försvarsmakten. Det skulle kunna vara olika servicetjänster, förrådsverksamhet eller vissa verkstadstjänster som i dag utförs i myndighetens regi.

– Vi tycker det finns anledning att överväga detta och därför föreslår vi i remissvaret att myndigheten tillsammans med FMV får i uppdrag att införa en mer rationell uppgifts- och ansvarsfördelning myndigheterna emellan.