Stort intresse då HMS Carlskrona gästade Stockholm

Drygt 1 800 Stockholmare och turister besökte under lördag 11 juni i 27 graders sommarvärme HMS Carlskrona då fartyget låg förtöjt vid Skeppsbrokajen. Besökarna fick uppleva fartyget genom en snitslad bana där de vid olika stationer fick förevisningar..

En ung besökare provar simuleringsutrustning för tung kulspruta Foto: Försvarsmakten/Mårten Granberg
Kön för att komma ombord ringlade sig lång hela dagen.
Kön för att komma ombord ringlade sig lång hela dagen. Foto: Försvarsmakten/Mårten Granberg
HMS Carlskrona med Skeppsholmen i bakgrunden.
HMS Carlskrona med Skeppsholmen i bakgrunden. Foto: Försvarsmakten/Mårten Granberg
Kön för att komma ombord ringlade sig lång hela dagen. Foto: Försvarsmakten/Mårten Granberg
HMS Carlskrona med Skeppsholmen i bakgrunden. Foto: Försvarsmakten/Mårten Granberg

De många besökarna fick bland annat besöka bryggan med diverse navigationsutrustning, se hur rökdykare jobbar, information om fartygsbåtarna och livräddning, bekanta sig med tung och lätt kulspruta med mera.

– Det är enormt stimulerande att besöka Stockholm och viktigt att ge allmänheten tillfälle att besöka Sveriges största örlogsfartyg. Fartyget som nu senast lett en EU operation har tidigare seglat runt jorden många gånger som långresefartyg, säger Mathias Jansson, Fartygschef på HMS Carlskrona.

HMS Carlskrona ledde mellan april och augusti 2010 Europeiska Unionens operation Atalanta i Indiska Oceanen och Adenviken. Uppdraget inom operationen innebar eskort av mattransporter till ett svältande Somalia och preventiva åtgärder för att förhindra och stoppa piratverksamhet. Hon kvarstannade sedan som enhet inom operationen till december 2010 innan retur till Sverige. HMS Carlskrona ingår som stöd- och ledningsfartyg vid 3. Sjöstridsflottiljen i Karlskrona