Livgardets stöd till anhöriga

Karin Ås Lindgren har blivit utsedd till anhörigansvarig på Livgardet. Genom henne kan anhöriga till personal inom Livgardet få stöd, särskilt när det gäller oro över utlandstjänst.

De anhörigas stöd bidrar till att personal i utlandstjänst kan göra ett bra jobb. Därför är det viktigt att anhöriga får det stöd som de behöver. Foto: Elin Göthe/Försvarsmakten
Karin Ås Lindgren har lång erfarenhet av arbete som personalkonsulent inom Försvarsmakten. Hon finns på Livgardets HR-avdelning, där hon bland annat ska arbeta med anhörigfrågor, tillsammans med sin kollega Anita Norrlin.
Karin Ås Lindgren har lång erfarenhet av arbete som personalkonsulent inom Försvarsmakten. Hon finns på Livgardets HR-avdelning, där hon bland annat ska arbeta med anhörigfrågor, tillsammans med sin kollega Anita Norrlin. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten
Karin Ås Lindgren har lång erfarenhet av arbete som personalkonsulent inom Försvarsmakten. Hon finns på Livgardets HR-avdelning, där hon bland annat ska arbeta med anhörigfrågor, tillsammans med sin kollega Anita Norrlin. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Att ha ett jobb inom Försvarsmakten är att ha ett jobb som påverkar en själv och de anhöriga. Frågan om hur de anhöriga påverkas har aktualiserats för de flesta inom Försvarsmakten i och med den internationella tjänstgöringsskyldigheten.
- På sätt och vis kan det vara värre att vara den som är kvar hemma när någon åker på utlandstjänstgöring. Hemma vet man inte vad som händer och fantasin kan göra att man blir orolig, speciellt om man inte kan hålla kontakten, säger Karin.

Centralt och lokalt stöd

Om man arbetar utomlands och vet att man har oroliga anhöriga hemma, kan det påverka insatsen negativt. Försvarsmakten vill bidra till att den internationella tjänstgöringen blir så bra som möjligt för alla parter. Genom att utveckla kommunikationen med anhöriga genom bland annat nya kontaktpersoner får även personalen stöd. En anhörigansvarig finns centralt placerad vid Försvarsmaktens HR-Centrum i Stockholm och nås via HR-direkt. Varje förband eller organisationsenhet i landet har dessutom en lokal anhörigansvarig som vid behov kan förmedla kontaktpersoner, liksom Karin på Livgardet.
- Min roll är framför allt att stödja anhöriga och förmedla kontakt till olika stödresurser. Det kan vara allt från anhöriga i samma situation som kan dela med sig av sina erfarenheter via Invidzonen, till veteraner i Fredbaskrarna som vet vad det innebär att göra utlandstjänst. Man kan också få professionellt stöd genom Svenska Soldathemsförbundet, i hela landet, säger Karin.

Måste få ta tid

När det gäller de anhöriga är förberedelsetiden viktig. Som soldat eller officer tränar man målmedvetet under en lång period för utlandsinsats. De anhöriga behöver också tid att processa alla tankar som kan komma upp när man ska skicka nära och kära till oroliga områden. Det gäller att prata mycket, under lång, tid innan det är dags att åka.
- Det är viktigt att man försöker vara öppen och lösa saker innan, så man inte åker ifrån problem. Det måste få ta tid att gå igenom alla känslor. Det kan vara bra att läsa på innan om vad som är normalt. På Försvarsmaktens webb finns mycket information att hämta och den som behöver någon att prata med är välkommen att ringa till mig, säger Karin.