Planerad förlängning av insatsen i Adenviken

Regeringen vill att Försvarsmakten planerar för en fortsättning av det svenska deltagandet i Atalanta, det vill säga att skydda sjöfart från piratdåd samt eskortera mattransporter till Somalia.

HMS Carlskrona. Foto: Lasse Sjögren/FBB

I början av juli fick Försvarsmakten en anvisning från försvarsdepartementet om att börja planera för en fortsättning 2010. Enligt anvisningen är det före detta minfartyget HMS Carlskrona som ska användas.

HMS Carlskrona byggs nu om till ett stödfartyg och kan, tack vare sin storlek, användas utanför hela Somalias kust. Regeringen vill att det svenska fartyget ska kunna användas som styrkehögkvarter för EU:s insats om så krävs samt vara en del av ett gemensamt nordiskt bidrag.

Det svenska bidraget får kosta högst 211 miljoner kronor och omfattar 145 personer.

Nu tjänstgör styrkan ME01 i Adenviken, dvs korvetterna Stockholm och Malmö samt stödfartyget Trossö. Deras uppdrag upphör den 15 september.

För tillfället hålls tio fartyg och omkring 180 besättningsmän som gisslan av pirater.

Förberedelserna riktas nu in på en ny – fyra månader lång insats – under första halvan av 2010. Under den period som Sverige inte har fartyg på plats utanför Somalia kommer stabsofficerare att tjänstgöra i brittiska Northwood, där högkvarteret för EU-styrkan är placerad.

Rekryteringen för den nya styrkan kan påbörjas i slutet av augusti.