Foto: Henrik Gustafsson/Försvarsmakten
Övning JC-13, bataljonsstrid Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
Övning JC-13 Foto: Alexander Gustavsson/Combat Camera/Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a mekaniserade bataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna samt 18:e stridsgruppen Gotland.

Våra mekaniserade bataljoner använder stridsfordon 90 och stridsvagn 122. I bataljonerna ingår kompetenser som exempelvis spaning, sjukvård, logistik och mekaniker till stridsfordon och hjulfordon.

18:e Stridsgruppen Gotland rekryteras och utbildas i Skövde för att från och med slutet på 2017 placeras på Gotland.

2:a brigadstaben, som är en av två i Sverige, har till uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands.

Staben för Militärregion Väst har bland annat i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Vi har verksamhet och övningsfält på många platser som Skövde, Kvarn, Skredsvik, Remmene, Göteborg, Horssjön, Villingsberg, Älvdalen, Såtenäs, Karlsborg och Gotland. Vi samverkar med andra organisationer och myndigheter för att lösa våra uppgifter.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Unikt i Sverige - Totalförsvarsinformation på lektionstid i Skövde kommuns gymnasieskolor
31 januari201808:04

Försvarsmakten i Skövde och Skövde kommun har kommit överens om att åter lägga in totalförsvarsinformation på lektionstid till elever i kommunens gymnasieskolor. Det är eleverna i årskurs två som kommer att få information om totalförsvaret, vad mönstringsunderlaget innebär, hur mönstringen går till och vad de kan förvänta sig om de får möjligheten att genomföra en militär grundutbildning.

edan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap fick uppdraget om totalförsvarsinformation till ungdomar 1994 är detta första gången som en kommun i Sverige tagit beslut om att återinföra informationen på lektionstid.

Det första tillfället för totalförsvarsinformation är nu på fredag på Västerhöjd då tre stycken samhällsklasser träffar personal från Försvarsmakten i Skövde. Ni inbjuds att närvara vid det första tillfället. Efter totalförsvarsinformationen får ni möjligheten att träffa HR-chefen på Skaraborgs regemente, Anders Poutiainen, och Skövde kommuns tf gymnasiechef Pontus Düring.

 

Tid: 13.10 fredag 2 februari

Plats: Västerhöjd (vi träffas i entrén)

Anmälan och kontakt: Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente, 072-964 06 81, info-p4@mil.se

 

Fakta om totalförsvarsplikten

Från och med den första januari 2018 har regeringen beslutat om att återinföra skyldigheten för totalförsvarspliktiga (alla svenska män och kvinnor mellan 16 och 70 år) att genomföra mönstring och grundutbildning i Försvarsmakten. Beslutet blir ett komplement till Försvarsmaktens frivilliga personalförsörjning. Fördelningen mellan frivilligheten och plikt avgörs av det totala personalbehovet. Inledningsvis kommer en mycket liten del av en åldersklass få möjligheten att genomföra militär grundutbildning. De första rekryterna som rycker in till Skövdeförbanden gör det vecka 30 i sommar.

Pressinbjudan: Skaraborgs regemente gör sig redo för FN-insats i Mali
26 januari201811:06

Under hösten 2018 kommer Skaraborgs regemente, P 4, ta över ansvaret för den svenska delen av den FN-ledda fredsinsatsen i Mali, Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali*). Media är välkomna att träffa överstelöjtnant Magnus Frykvall, blivande kontigenschef för Mali 09, som förbereder sig inför insatsen.

Magnus Frykvall, chef för Mali 09 Foto: Mikael Johansson/Försvarsmakten

Försvarsmakten, tillsammans med andra nationer, bidrar med att kartlägga, samla in och analysera information om konflikten och väpnade grupper i området. Detta för att stödja den Maliska regeringen i implementeringen av fredsavtalet och minska spänningarna mellan grupperingarna i landet.  Efter Mali 09 kommer sedan personal från Skaraborgs regemente att fortsätta fredsprocessen under Mali 10.

Magnus Frykvall, överstelöjtnant, ryckte in som gruppchef 1995 på Skaraborgsregemente, P 4, och tog sedan anställning där 1998. Han har under sin tid i Försvarsmakten gjort två utlandsmissioner, Kosovo 2001 och Afghanistan 2011.

Media är välkomna att besöka Skaraborgs regemente och träffa Magnus Frykvall.
Tid: tisdag 30 januari, kl 09.30
Plats: Soldathemmet, Skövde garnison
Anmälan sker till info-p4@mil.se senast måndag 29 januari.
För frågor: Mikael Johansson, kommunikationsansvarig Mali 09, 073-427 26 63

*Från franska: Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

Chefsöverlämning vid Militärregion Väst
8 januari201813:21

Tisdagen den 9 januari 2018 lämnar överste Bengt Alexandersson över befälet till överste Peter Hederstedt vid en ceremoni. Media bjuds in att närvara vid ceremonin som äger rum på Skaraborgs regementes mäss och efteråt ges möjlighet till enskilda intervjuer. Bengt Alexandersson fortsätter som chef för Skaraborgs regemente och som garnisonschef.

Datum: 9 januari
Tid: 11.45
Plats: Skaraborgsmässen
Media anmäler sig till kommunikationschef Anne-Lie Sjögren, telefon 0500-46 54 59, senast tisdag 9 januari före kl. 11. Anmälan krävs då ceremonin sker innanför grindarna.

Överste Peter Hederstedt kommer närmast från Högkvarteret där han varit chef för den enhet som är ansvarig för Försvarsmaktens internationella relationer. Han gjorde sin värnplikt och reservofficersutbildning på P 18 Gotland. Kort därefter flyttade han till K 3 i Karlsborg och blev yrkesofficer. Där var han bland annat delaktig i att starta specialförbanden och avslutade som chef för Särskilda operationsgruppen. Peter Hederstedt har även tjänstgjort på insatsstaben och i Paris på EU:s operativa högkvarter samt gjort ett antal internationella insatser i Mellanöstern, Balkan, Asien och Afrika.

Militärregion Väst bildades den 1 januari 2013 och omfattar de fyra länen Västra Götaland, Halland, Örebro och Värmland. Den regionala staben har bland annat till uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Det kan till exempel vara naturkatastrofer eller sökande efter försvunna personer. I det arbetet leder staben underställda hemvärns- och insatsförband. Staben samverkar även med regionala och lokala aktörer för att skapa förutsättningar för både regional försvarsplanering och att bidra till samhällets krisberedskap.

Uppstart av nätverk för kvinnor i armén
1 december201711:16

Måndag 4 och tisdag 5 december samlas företrädare för Noak-nätverk runt om i armén. Noak är ett nätverk för anställda kvinnor där man jobbar med karriärmöjligheter, deltar vid materielutveckling, utbyter erfarenhet och kunskap. Nu organiseras ett Noak för hela armén.

Media är välkomna att träffa arméchef Karl Engelbrektsson vid uppstarten av nätverket.

Tid: Måndag 4 december klockan 17.00

Plats: Utanför kanslihuset Skaraborgs regemente

Anmälan och frågor: Anne-Lie Sjögren, 0500-46 54 59

– Noak armé kommer bidra till en starkare armé i fält. För att kunna möta de absolut svåraste situationerna får det inte finnas tveksamheter i vad dina närmaste kamrater står för. Alla former av trakasserier är ett allvarligt hot mot säkerhet och effektivitet. Målet är att vi inte ska behöva särskilda forum för sådant som ytterst handlar om sunt ledarskap. Men så länge verkligheten påminner oss om att det inte räcker måste vi ägna särskilt fokus åt Försvarsmaktens kvinnors perspektiv och situation. Därför skapas Noak armé, säger arméchefen.

Försvarsmaktsrådspodden - en podcast om totalförsvar
15 november201713:19

Försvarsmaktsråd Skaraborg presenterar Försvarsmaktsrådspodden – en podcast med totalförsvarstema.

Försvarsmaktsrådspodden utkommer en gång i månaden. Genom intervjuer med aktuella personer på lokal, regional och nationell nivå behandlas aktuella totalförsvarsfrågor som är relevanta för personer som arbetar praktiskt med eller intresserar sig för militärt och civilt försvar.

Du hittar podden här 

Produktionen av podcasten är också kopplat till utvecklingen av Försvarskonferens 2018 som går av stapeln i Skövde den 9-10 april, genom att ämnen som tas upp och personer som intervjuas medverkar till att programmet på konferensen utvecklas för att omfatta det absolut viktigaste för totalförsvarsplanerare och personer verksamma i samhällsviktiga verksamheter på alla nivåer.

I det första poddavsnittet medverkar överste Mats Klintäng, chef för Försvarsmaktens Totalförsvarsfunktion. Han berättar om organisatoriska förändringar i Försvarsmaktens arbete med totalförsvarsplanering, hur det påverkar civila samarbetspartners och vad han anser är de viktigaste frågorna just nu. Tommy Åkesson, huvudsekreterare i Försvarsberedningen, berättar om arbetet inför den delrapport om civilt försvar som beredningen presenterar i december - samt varför han tycker arbetet på lokal nivå är avgörande för totalförsvarsförmågan. Från den lokala och regionala nivån medverkar överste Bengt Alexandersson, chef för Skaraborgs regemente tillika Militärregion Väst (MRV) och Leif Walterum (C ), kommunalråd i Skövde.

Bengt Alexandersson delar med sig av sina erfarenheter från pågående totalförsvarsarbete och samverkan med civila verksamheter. Han berättar bland annat om krigsplaceringar och Högre regional grundsyn - en viktig plattform som behandlar övergripande och principiella frågor mellan de fyra berörda länen och Militärregion Väst. Leif Walterum, som var drivande i att starta Försvarsmaktsråd Skaraborg för många år sedan, berättar om rådets arbete och totalförsvarsplanering utifrån det kommunala perspektivet, samt samarbetet med Försvarsmaktsrådets motsvarighet i norr, Regionalt samverkansforum i Norrbotten.

Intervjuerna i Försvarsmaktsrådspodden genomförs av Annika Nordgren Christensen, som är försvarspolitisk expert och moderator under Försvarskonferens 2018.

Ungdomar provar på Försvarsmakten i Skövde
1 november201714:01

Skaraborgs regemente, Trängregementet och Skaraborgs flygflottilj bjuder under höstlovet in ungdomar i åldern 15-20 år för att prova på livet som soldat under en dag.

 Under dagen kommer ungdomarna att få information om Försvarsmakten, få tips om träning, testa vår materiel, åka bandvagn, få överlevnadstips och mer.

Media inbjuds att delta den 2 november och på platsen får träffa personalen som håller i dagen samt de ungdomar som är med.

För inpassering krävs föranmälan till Amanda Åkerberg, rekryteringskoordinator, amanda.akerberg@mil.se, 070-813 74 75 senast 2/11 kl.10

Pressmeddelande: Hemvärnsövning i Tanum och Strömstad
31 augusti201713:39

Den första och andra september kommer Skaraborgs regementes 40:e hemvärnsbataljon (Bohusbataljonen) att öva i och omkring Tanumshede och Strömstad. Övningen är en samövning med Strömstads och Tanums kommuner samt polis, räddningstjänst och andra civila aktörer. Cirka 250 personer är involverade i övningen samt ett 70-tal fordon, båtar och flygplan.

1:a september: Ni inbjuds att närvara efter en genomförd samverkansövning mellan Försvarsmakten och de civila aktörerna i Tanums kommunhus. Möjlighet finns att tala med representanter från Försvarsmakten, kommunerna, länsstyrelsen, de civila myndigheterna samt riksdagen som har medverkat i samverkansövningen.

Tid: 14:15
Plats: Tanums kommunhus

Under hela dagen finns också möjligheten att följa förbandet i centrala Tanum (se www.forsvarsmakten.se/bohusbataljonen för vilka områden som är aktuella). Förbanden följs av instruktörer uppmärkta med blågula armbindlar.

2:a september: Övningen är koncentrerad till Strömstad tätort där möjligheten finns att följa förbandet (se www.forsvarsmakten.se/bohusbataljonen för vilka områden som är aktuella). Förbanden följs av instruktörer uppmärkta med blågula armbindlar.

Under dagen finns även en informationspunkt i hamnen där personal informerar om Försvarsmakten och hemvärnet i Strömstad. Hemvärnets musikkår Bohus-Dal kommer att spela på samma plats 12:00. Detta följs av en konsert i Strömstad kyrka 18:00 (fritt inträde).

För anmälan och frågor kontakta: Joakim Elovsson, kommunikatör Skaraborgs regemente, 072-964 06 81, joakim.elovsson@mil.se

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation, med en viktig roll för det nationella försvaret, från störningar i fred till väpnad strid. Hemvärnet är inriktade mot uppgifter som skydd och bevakning av skyddsvärda militära objekt och verksamheter samt samhällsviktig civil infrastruktur.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta