Stridsfordon 90 och stridsvagn 122 under övning Våreld 22
Stridsfordon 90 och stridsvagn 122 under övning Våreld 22
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Archer
Foto: Axel Öberg/Försvarsmakten
1a Tungtransportkompaniet
Foto: Felix Sundbäck/Försvarsmakten
Stridsvagn 122 i solnedgång
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten
Pansarskyttesoldar och stridsfordon 90 på Skövde övnings- och skjutfält
Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör andra brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, första tungtransportkompaniet och ett brigadspaningskompani. Vi utbildar också inom artilleri, brigadledning, och brigadsamband. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationer och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, stridsfordon 9040, granatkastarpansarbandvagnar samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

Andra brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för andra brigaden är Michael Carlén.

Det här är P 4!

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Pansardagen i Skövde
8 oktober202216:06

Givetvis var himlen blå och solen sken på Skövde garnison när Skaraborgs regemente firade 80 år som pansarregemente.

Anställda och värnpliktiga visade upp vad de gör på dagarna för sina anhöriga Foto: Sarah Ryrhagen/Försvarsmakten

Cirka 6000 besökare bedöms ha tagit del av materielutställningar, provat på simulatorsystem och nyfiket pratat med vår personal. Huvudfokus på dagen var de anställdas och värnpliktigas anhöriga men många allmänt intresserade hade letat sig till regementet också. Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf lockade säkert en hel del extra besökare till den första av dagens två ceremonier – nämligen överlämningen av Skaraborgs regementes nya fana. Konungen besökte sedan utställningsområdet och bevittnade den parad av stridsfordon och stridsvagnar från 40-talet fram till dagens stridsfordon 90 och stridsvagn 122 som gick genom området.

Dagen till ära öppnades även kasernområdet upp och anhöriga kunde följa med sina respektive in för att få se hur de bor eller var de jobbar. Dagen avslutades sedan med ytterligare en ceremoni där våra två pansarbataljoner fick nya chefer och en soldaterinran genomfördes för alla värnpliktiga.

Vill ni se foton och film från dagen så finns det på www.facebook.com/skaraborgsregemente och www.instagram.com/skaraborgsregemente

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 800
Så har vi räknat
Karta