Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet och ett brigadspaningskompani. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationen och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, Stridsfordon 9040, 12 cm granatkastare samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

2:a brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för 2:a brigaden är Stefan Pettersson.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Information om rekryternas avslutning
25 maj202015:23

Torsdag 11 juni avslutar årets rekryter sin värnpliktsutbildning.

Foto: Försvarsmakten

Tillfället kommer högtidlighållas med en ceremoni för våra rekryter som avslutas med en så kallad muckmarsch ut genom regementets grindar.

Med hänsyn till läget avseende coronapandemin så är ceremonin i år helt intern. Soldaterna kommer få resor hem men om ni ändå åker hit för att hämta er anhörig så ber vi er att stanna i era fordon på Soldathemmets parkering tills ceremonin är genomförd. Ceremonin beräknas vara färdig ca 11.30.

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Personal: 750
Så har vi räknat
Karta