Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna. Utöver det ansvarar även regementet för utbildandet av 18:e stridsgruppen Gotland, som under slutet på 2017 etablerade sig på ön. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationen och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, Stridsfordon 9040, 12 cm granatkastare samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

2:a brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för 2:a brigaden är Lennart Widerström.

Vid P 4 finns även staben för Militärregion Väst, som är en av landets fyra militärregioner. Chef för MRV är Peter Hederstedt och tillsammans med sin stab ansvarar de för att bland annat att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Träffa Skaraborgs regemente och Polisen under Internationella kvinnodagen
8 mars201908:44

Ser verkligheten annorlunda ut för kvinnor i uniform än för män? Besökare på Commerce i Skövde kommer under Internationella kvinnodagen (fredag 8 mars) att kunna prata med kvinnor från Skaraborgs regemente och Polisen som svarar på frågor om hur det är att jobba inom myndigheterna.

Foto: Anna Norén/Försvarsmakten

– I dag är knappt en femtedel av Försvarsmaktens personal kvinnor. Vårt arbete med att öka den andelen fortsätter. Ett jämställt försvar är ett starkare försvar, Linnea Widhja, rekryteringskoordinator Skaraborgs regemente.

– Vi är med för att ett av målen inför Polisen 2024 är att vara en attraktiv arbetsplats och i detta arbete lägger vi stor vikt att jobba för jämställdhet och vill därför inspirera fler kvinnor att söka till yrket, Charita Sandén, Polisen.

På plats på Commerce har ni möjligheten att tala med de kvinnor som finns på plats för att representera organisationerna.

Var och när? Commerce, fredag  8 mars, 14.00-18.00
Kontakt för frågor: Linnea Widhja, rekryteringskoordinator Skaraborgs regemente, 076-898 99 15, rekrytering-p4@mil.se

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta