Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten
Foto: Alexander Gustavsson/Försvarsmakten
Foto: Anna Noren/Försvarsmakten

Skaraborgs regemente, P 4, är ett stort regemente med flera enheter och har sin huvudort i Skövde. Till regementet hör 2:a brigadstaben, 41:a och 42:a pansarbataljonerna, 1:a tungtransportkompaniet, brigadspaningskompani, staben för Militärregion Väst, 38:e, 39:e och 40:e hemvärnsbataljonerna. Utöver det ansvarar även regementet för utbildandet av 18:e stridsgruppen Gotland, som under slutet på 2017 etablerade sig på ön. Vi verkar på övningsfält från Älvdalen i norr till Remmene i söder och samverkar med andra organisationen och myndigheter för att låta Sverige vara i fred.

Våra pansarbataljoners huvudsakliga vapensystem är stridsvagn 122, Stridsfordon 9040, 12 cm granatkastare samt luftvärnskanonvagnar. Bataljonerna skyddar Sveriges intressen, lämnar stöd till det civila samhället och i händelse av ofred kan de snabbt anfalla och nedkämpa fientliga manöverförband.

2:a brigadstaben, som är en av två brigadstaber i Sverige, ansvarar för att leda en brigad bestående av olika delar ur arméns förband och har som uppgift att leda markförband vid insatser i Sverige och utomlands. Chef för 2:a brigaden är Lennart Widerström.

Vid P 4 finns även staben för Militärregion Väst, som är en av landets fyra militärregioner. Chef för MRV är Peter Hederstedt och tillsammans med sin stab ansvarar de för att bland annat att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället.

Notiser Från Skaraborgs regemente - P 4

Byte av bataljonchefer
6 september201817:13

Idag genomfördes ett byte av regementets bägge bataljonchefer. Överstelöjtnanterna Tobias Hagstedt och Annelie Olausson är de nya cheferna för 41:a respektive 42:a bataljon.

Från vänster: Förvaltare Jimmy Ågesjö, överstelöjtnant Tobias Hagstedt, överstelöjtnant Annelie Olausson, överste Bengt Alexandersson, överstelöjtnant Mikael Widelund, överstelöjtnant Magnus Frykvall och förvaltare Patrik Nyberg. Foto: Joakim Elv/Försvarsmakten

Såväl Hagstedt som Olausson har ett långt förflutet vid regementet och kommer till sina nya befattningar från högre stabsutbildning vid Försvarshögskolan (FHS). Hagstedt har tidigare tjänstgjort som stabschef vid Krigsförbandsenheten på regementet, och Olausson som sektionschef vid 2:a brigadstaben.

Hagstedt blir tillika ny chef för Krigsförbandsenheten.

För de avgående cheferna, överstelöjtnanterna Mikael Widelund och  Magnus Frykvall, väntar nya utmaningar vid Högkvarterets insatsstab och förbandet Mali09 som P 4 ansvarar för.

– Det händer mycket just nu, vi löser många uppgifter med värnpliktsutbildning, fortsatt utbildning  av våra stående förband och detta samtidigt som vi skickar två förband till internationell tjänst. Arvet förpliktar, säger Mikael Widelund.

– Det här har varit en fantastisk period i mitt liv, och jag är oerhört stolt att få ha truppfört det här förbandet. Jag kan känna mig trygg i att överlämna 42:a bataljon till Olausson, säger Magnus Frykvall.

– Jag och regementet säger stort tack för era insatser för regementet. Ni är alltid våra regementskamrater och jag välkomnar er tillbaka i nya roller, säger regementschef Bengt Alexandersson.

– Efter två år borta från förbandet så är den tydligaste känslan att komma hem, hem till förbandsandan och kamratskapen, säger Tobias Hagstedt.

 – Det är med fjärilar i magen, ett stort mått ödmjukhet och med stor stolthet som jag tar befälet över 42:a pansarbataljonen, jag ska förvalta förtroendet efter bästa förmåga, säger Annelie Olausson.

Ungdomskurs om hur Försvarsmakten och armén fungerar
15 juni201812:53

Försvarsutbildarna och Försvarsmakten i Skövde genomför en kurs där 35 ungdomar, mellan 15 och 19 år, kommer få en inblick i vad som händer på ett arméförband.

De kommer bland annat att få bo på logement och en natt i tältförläggning. De kommer att få information om Försvarsmakten och få bekanta sig med på materiel och fordon.

Media inbjuds att besöka kursen.
Anmälan krävs, till Mikael Johansson, kommunikatör P 4, 073-427 26 63.

Datum: måndag 18 juni.

Våreld närmar sig
4 maj201815:25

Om några veckor startar en av årets största övningar för armén. Det är övning Våreld där 12 av Försvarsmaktens förband deltar. – Vi blir cirka 2 500 deltagare som samlas i Skövde för att öva nationellt försvar. Det finns ett ökat fokus mot att öva i större förband, och Våreld är en av arméns större övningar, säger Niklas Blomqvist övningsledare från Skaraborgs regemente som är de som planerar övningen.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Våreld är en årligen återkommande del i arméns träning och utgör ett viktigt steg genom att öva förbanden tillsammans. Övningen startar 21 maj och under de inledande dagarna är huvuddelen av verksamheten i Skövde och runt Karlsborg, främst på Skövde övningsfält och Kråks skjutfält. Även runt om fälten kommer övningen att synas. På civil mark kommer det vara en hel del förläggningar men framför allt är det trafiken som kommer märkas.
– Huvuddelen av stridsövningarna sker inne på våra fält men vi lånar mark runt omkring för att kunna träna förbanden över större yta. Det kan förekomma höga ljudnivåer både på fälten och runtomkring. I övningen deltar också helikoptrar som vid en del tillfällen kan flyga lågt, säger Niklas.

Mellan 24 och 26 maj flyttas förbanden till andra sidan Vättern. Då kommer den mesta verksamheten bedrivas på Kvarn och Prästtomta skjutfält. Det blir en del större transporter när förbanden flyttas och mycket av den trafiken går från Skövde, över Jönköping och upp mot Motala och Kvarn. Där kommer verksamheten sedan pågå fram till 30 maj.

– Vi har redan tagit viktiga steg för att utveckla vårt nationella försvar, och genom Våreld ökar vi vår förmåga avsevärt. Det är inte utan stolthet som vi som ansvariga för övningen ser hur engagemanget och viljan hos deltagarna bidrar till bra förutsättningar vid årets Våreld, avslutar Niklas

Skaraborgs regemente - P 4
Fakta Skaraborgs regemente - P 4
  • Förkortning: P 4
  • Ort: Skövde
  • Yrkesofficerare: 371
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 343
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 408
  • Civilanställda: 129
  • Reservofficerare: 375
Så här har vi räknat
Karta