Försvarsmaktens flygdag 2022

Den 27 augusti år 2022 arrangeras Försvarsmaktens flygdag i Uppsala. Det är den återupprättade flottiljen Upplands flygflottilj, F 16, som är värdar för eventet på Uppsala garnison.

Klipp från flygdagen 2018
Återupplev Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2018. Foto: Försvarsmakten
Försvarsmaktens flygdag 2018.
Att få gå ombord transportflygplanet TP 84 Hercules var en populär attraktion under Försvarsmaktens flygdag i Uppsala 2018. Foto: Rickard Törnhjelm/Försvarsmakten
Under dagen kommer vi bjuda besökarna på flyg- och markuppvisningar, markutställningar och personliga möten med anställd personal inom Försvarsmakten.
Försvarsmaktens flygdag är ett tillfälle för Försvarsmakten och Flygvapnet att visa upp och berätta om vår verksamhet för allmänheten.
 
Evenemanget är gratis att besöka och öppet för alla.
 
Mer information, exakta tider och flygprogram kommer uppdateras längre fram på denna sida.