Det är trångt under masknätet. I flera dagar har gruppen nu dygnet runt turats om att spana ut genom siktet på belysarapparaten, vars mynning blockerar observationsplatsens enda visuella kontakt med omvärlden. Den iskalla vinden som samlat kraft över östersjön under natten, som får gässen att dansa över vågorna innan de slår hårt mot klipporna, påminner om situationens allvar. Skulle motståndaren bryta igenom flottans försvarslinje längre ut till havs är det istället upp till dem att förhindra att något fartyg når land. Radion sprakar till. Samtliga eldenheter har åter intagit högsta stridsberedskap.

Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Maja Hansson/Försvarsmakten
Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten

En del av marinen med uppgifter på land

Amfibieregementet är en del av marinen vars operationsområde utgörs av kustnära zoner, floddeltan, skärgård, inlopp, farleder och hamnar. Med förmågan att operera i och under vattenytan, på land och i luften, utgör förbandet en unik förmåga och en viktig länk mellan armé- och marinstridskrafterna.

Som sista marina utpost i försvaret av landets långa kust och många komplexa skärgårdsområden är förbandets huvudsakliga uppgift att med hjälp av bland annat minor, robotar och granatkastare från kobbar och skär förhindra en motståndare från att nå och få fäste på land.

Små enheter, stora ytor

Genom användandet av en rad olika båttyper så som stridsbåten, svävaren, bevakningsbåten och trossbåten kan förbandet hela tiden upprätthålla en hög grad av rörlighet. I kombination med små, välutbildade enheter och långräckviddiga vapensystem har man förmågan att på kort tid ta och utöva kontroll över stora ytor, varsomhelst och närsomhelst längs med hela Sveriges kust.

Följ oss i sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av de senaste nyheterna från förbandet. Där delar vi texter, bilder och filmklipp från vår varierade och omväxlande vardag. Tveka inte heller att ta kontakt med oss om ni har några frågor!

Instagram: @amfibieregementet_amf1

Facebook: @amfett

Visningsbild Amfibieregementet film.
Se videoklippet om Amfibieregementets vardag. Foto: Försvarsmakten
Amfibieregementet
Fakta Amfibieregementet
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison och Göteborg
  • Personal: 950
Så har vi räknat
Karta