Det är trångt under masknätet. I flera dagar har gruppen nu dygnet runt turats om att spana ut genom siktet på belysarapparaten, vars mynning blockerar observationsplatsens enda visuella kontakt med omvärlden. Den iskalla vinden som samlat kraft över östersjön under natten, som får gässen att dansa över vågorna innan de slår hårt mot klipporna, påminner om situationens allvar. Skulle motståndaren bryta igenom flottans försvarslinje längre ut till havs är det istället upp till dem att förhindra att något fartyg når land. Radion sprakar till. Samtliga eldenheter har åter intagit högsta stridsberedskap.

En grupp med soldater med baskrar står uppställda.
En grupp med soldater med baskrar står uppställda.
Värnpliktsutbildningen vid Stockholms amfibieregemente är både krävande och varierande. På bilden syns nyblivna soldater i samband med baskerceremoni. Ett sista steg innan befattningsutbildningen tar vid och soldaterna påbörjar sin specialisering. Vissa kommer bli stridsbåtförare, andra amfibiekockar. Oavsett inriktning komma alla bli en viktig del av en unik förmåga inom marinen. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Soldater står vid ett antal lådor.
Arbetet vid Stockholms amfibieregemente är mer än bara strid, robotar och stora explosioner. Vid förbandet finns även en gedigen underhållsförmåga med personal och kompetenser inom en lång rad olika områden. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Soldater står och lyssnar på en officer.
Värnpliktiga soldater under grundutbildning i Stockholm. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Amfibiesoldater och en stridsbåt 90 mot en kal klippa.
Amfibieförbanden utgör en unik del av marinen med uppgifter i gränslandet mellan hav och land. Tack före en god sjörörlighet har förbandet förmågan att på kort tid ta och utöva kontroll över stora land- och sjöområden varhelst och närhelst längs med hela Sveriges kust. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Amfibiesoldater skjuter med granatkastare.
Granatkastaren utgör ett av amfibieförbandens viktigaste vapensystem som möjliggör för strid över långa avstånd. En central förmåga då förbandets komplexa operationsmiljö består av både vatten, land och ögrupper. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Ett robotsystem vänt mot havet.
Sjömålsroboten är ett av amfibieförbandens viktigaste vapensystem. I kombination med små välutbildade enheter möjliggör det långräckviddiga vapensystemet att amfibieförbanden med relativt små medel snabbt kan ta och utöva kontroll över stora ytor under lång tid. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Sprängning under vatten från en mina.
Minor och sjunkbomber. För att begränsa en motståndares möjlighet att ta sig in och få fästa på land har amfibieförbanden förmågan att från bland annat bevakningsbåt bedriva minstrid med kontrollerbara minor. Foto: Hampus Hagstedt/Försvarsmakten
Svävare i vintermiljö tillsammans med grön rök.
Förbandets svävare gör det möjligt att transportera trupp och materiel över vattnet även när isen lagt sig. Som amfibiesoldat utbildas du mot att kunna verka varhelst och närhelst längs med hela Sveriges kust. En uppgift som ställer höga krav på såväl personal som utrustning. Foto: Försvarsmakten
Soldater som bär på robotammunition.
Underhållssoldater i samband med bunkringsmoment och fördelning av ammunition mellan förbandets olika stridande enheter. För att förbandet ska klara av att lösa sina stridsuppgifter under längre tid och omöjliggöra för en motståndare att nå land krävs också en god och fungerande underhållskedja hela vägen från förråd till frontlinje. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Trossbåt åker på havet.
Trossbåten är amfibieförbandens egna schweiziska armékniv. Beroende på behov kan trossbåten användas till allt från kök, transport av ammunition eller fällning av sjunkbomber. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Soldat står i skogen och håller i ett vapen.
Unikt i Marinen är amfibieförbandens förmåga att genomföra kvalificerad strid även på land. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Båtar rör sig längs kusten.
Där land möter hav. Amfibieförbandens naturliga operationsmiljö. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Soldater genomför motorbyte på en stridsbåt.
Tekniker i samband med ett motorbyte ombord på en stridsbåt 90. Vid Stockholms amfibieregemente finns en lång rad olika befattningsutbildningar och roller med teknisk inriktning för den som önskar förkovra sig inom exempelvis maskinlära. Foto: Victor Persson/Försvarsmakten
Soldat sitter på huk bredvid en hund.
Vid Amfibieregementet finns även 132:a säkerhetskompani sjö som är placerade i Göteborg. Förbandet är en del av 13:e säkerhetsbataljon och utgör en försvarsmaktsgemensam resurs. Precis som övriga delar av Stockholms amfibieregemente utbildas soldaterna vid 132:a säkerhetskompani sjö mot att verka i just gränslandet mellan hav och land. Foto: Jonas Olsson/Försvarsmakten
Bevakningsbåt åker på vattnet.
Tillsammans med 132:a säkerhetskompani sjö finns även 17:e bevakningsbåtkompaniet placerat i Göteborg. Unikt för bevakningsbåtkompaniet är dess förmåga att både enskild och tillsammans med andra bedriva ubåtsjakt inomskärs med bevakningsbåt och minstrid med kontrollerbara minor. Foto: Joakim Nilsson/Försvarsmakten

En del av marinen med uppgifter på land

Stockholms amfibieregemente är en del av marinen vars operationsområde utgörs av kustnära zoner, floddeltan, skärgård, inlopp, farleder och hamnar. Med förmågan att operera i och under vattenytan, på land och i luften, utgör förbandet en unik förmåga och en viktig länk mellan armé- och marinstridskrafterna.

Som sista marina utpost i försvaret av landets långa kust och många komplexa skärgårdsområden är förbandets huvudsakliga uppgift att med hjälp av bland annat minor, robotar och granatkastare från kobbar och skär förhindra en motståndare från att nå och få fäste på land.

Små enheter, stora ytor

Genom användandet av en rad olika båttyper så som stridsbåten, svävaren, bevakningsbåten och trossbåten kan förbandet hela tiden upprätthålla en hög grad av rörlighet. I kombination med små, välutbildade enheter och långräckviddiga vapensystem har man förmågan att på kort tid ta och utöva kontroll över stora ytor, varsomhelst och närsomhelst längs med hela Sveriges kust.

Följ oss i sociala medier

Följ oss på Facebook och Instagram för att ta del av de senaste nyheterna från förbandet. Där delar vi texter, bilder och filmklipp från vår varierade och omväxlande vardag. Tveka inte heller att ta kontakt med oss om ni har några frågor!

Instagram: @amfibieregementet_amf1

Facebook: @amfett

Visningsbild Amfibieregementet film.
Se videoklippet om Stockholms amfibieregementes vardag. Foto: Försvarsmakten
Fakta Stockholms amfibieregemente - Amf 1
  • Förkortning: Amf 1
  • Ort: Berga, Haninge garnison
  • Personal: 850
Så har vi räknat
Karta