Om luftvärn

Luftvärn och luftförsvar kan beskrivas som ett system av system. Luftrummet bevakas av sensorer och radarsystem, och hoten de upptäcker kan vara fientliga stridsflyg, helikoptrar, transportflygplan, olika slags robotar eller obemannade luftfarkoster.

Foto: Försvarsmakten

Om ett inkommande hot upptäcks tas beslut om bekämpning från en eldledningscentral. Hotet bekämpas sedan med en robot. Luftvärnet använder olika typer av robotar beroende på vilket mål som ska bekämpas.

Armén, Marinen och Flygvapnet kommunicerar med varandra genom ett digitalt nätverk och kan på så sätt snabbt koordinera striden. Eftersom hoten från luften kan vara flera, av olika karaktär och som attackerar samtidigt, är det viktigt med en komplett luftlägesbild som delas av många sensorer.


Läs mer om luftvärn:

Luftvärnssystem 103/Patriot

Eldenhet 98

Robotsystem 23

Underrättelseenhet 23

 

Luftvärnsregementet
Fakta Luftvärnsregementet
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 700
Så har vi räknat