Luftvärnets stridsskola (LvSS)

Luftvärnets stridsskola (LvSS) utbildar officerare och specialistofficerare till luftvärnet, och är en del av Luftvärnsregementet i Halmstad. Skolan ansvarar också för att utbilda och utveckla förband och system inom luftvärnsfunktionen.

Inom ramen för officersprogrammet och specialistofficersprogrammet utbildar skolan blivande luftvärnsofficerare i de delar av ämnena militärteknik, krigsvetenskap och ledarskap som rör luftvärnets materiel och taktik. Anställda vidareutbildas också i luftvärnstjänst för insatsorganisationens behov. LvSS sköter och utvecklar regementets stridsträningsanläggning och andra viktiga hjälpmedel i utbildningarna.

LvSS har även till uppgift att utveckla luftvärnets förmåga att kunna verka både i det territoriella försvaret och vid internationella insatser, och också att kunna möta nya och mer omfattande hot. Skolan genomför eller deltar i olika studier om luftvärn på uppdrag av högkvarteret. När ny materiel ska anskaffas är skolans utvecklingsavdelning med i arbetet, och sätter upp målsättningar och ställer krav på den kommande materielen. När ny eller modifierad luftvärnsmateriel verifieras och valideras, stödjer skolan Försvarets Materielverk (FMV) i det arbetet.