Hallands rusthållsfond

Föreningen Hallands Rusthåll bildades i februari 1940 under det då pågående kriget mellan Ryssland och Finland. Ändamålet för fonden var att med insamlade medel lämna understöd åt frivilliga kämpar för Finland från Hallands län.

Sedan fred slutits i mars 1940, upplöstes föreningen och en del av dess överskottsmedel överlämnades till Kungl. Hallands regemente att förvaltas som en bestående fond under namnet ”Hallands Rusthållsfond”. 

I dokumenten till höger kan du läsa mer om vem som kan söka bidrag ur fonden och hur det går till.

Luftvärnsregementet
Fakta Luftvärnsregementet
  • Förkortning: Lv 6
  • Ort: Halmstad
  • Personal: 700
Så har vi räknat