Tolkskolan - TolkS

Försvarets tolkskola (TolkS) är placerad i Uppsala och ingår i Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Skolan utbildar i huvudsak i språk, men en annan stor del av verksamheten är de olika kurser som ges i personbaserad inhämtning (Human Intelligence, Humint).

Utbildning till specialistofficer/militärtolk sker också här med mycket intensiva språkstudier i ryska eller arabiska. Efter fullgjord utbildning utexamineras man som specialistofficer/militärtolk och anställs som reservofficer med tjänstgöring vid Tolkavdelningen. Tolkavdelningen ingår organisatoriskt i Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Uppsala.

Skolan ger också kortare språkkurser för militär eller civil personal inom Försvarsmakten och andra myndigheter. Förutom ryska, arabiska och franska kan skolan arrangera kurser i exempelvis dari, persiska, serbiska/kroatiska/bosniska, polska, somaliska och albanska.

Militärtolk

Sökande till militärtolkutbildningen bör ha ett utpräglat intresse och fallenhet för språk, kommunikation och interkulturella möten. Den sökande måste vara svensk medborgare, behärska svenska och engelska men behöver inga förkunskaper i det tilldelade språket då utbildningen startar från grunden. Dock är det meriterande med erfarenhet av att ha studerat ett andra språk – detta för att ha god kännedom om vad som krävs vid språkinlärning.

Militärtolkutbildningen är en högintensiv utbildning och riktar sig till den som har en väl utvecklad studieteknik och en mycket hög motivation till sina studier.

Du kan läsa mer om utbildningen och om befattningen militärtolk på sidorna för jobb och karriär.

FMUndSäkC
Fakta FMUndSäkC
  • Förkortning: FMUndSäkC
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 150
Så har vi räknat