Försvarets tolkskola (TolkS)

Försvarets tolkskola (TolkS) är placerad i Uppsala och ingår i Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum. Skolan utbildar i huvudsak i språk, men en annan stor del av verksamheten är de olika kurser som ges i personbaserad inhämtning (Human Intelligence, Humint).

Skolan är mest känd för sin utbildning till specialistofficer/militärtolk, en utbildning med mycket intensiva språkstudier i ryska, franska eller arabiska. Efter fullgjord utbildning utexamineras man som specialistofficer/militärtolk och anställs som reservofficer med tjänstgöring vid tolkavdelningen. Tolkavdelningen ingår organisatoriskt i Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum i Uppsala.

På skolan ges även den grundrekryterande (värnpliktsutbildning) utbildningen till Förhörssoldat. Efter utbildningen har soldaten lärt sig att självständigt och tillsammans med andra genomföra inedande samtal eller förhör på ett av språken som vi utbildar inom.

Skolan ger också kortare språkkurser för militär eller civil personal inom Försvarsmakten och andra myndigheter. Förutom ryska, arabiska och franska kan skolan arrangera kurser i exempelvis dari, persiska, serbiska/kroatiska/bosniska, polska, somaliska och albanska.

Militärtolk

Sökande till militärtolkutbildningen bör ha ett utpräglat intresse och fallenhet för språk, kommunikation och interkulturella möten. Den sökande måste vara svensk medborgare, behärska svenska och engelska men behöver inga förkunskaper i det tilldelade språket då utbildningen startar från grunden. Dock är det meriterande med erfarenhet av att ha studerat ett andra språk – detta för att ha god kännedom om vad som krävs vid språkinlärning.

Militärtolkutbildningen är en högintensiv utbildning och riktar sig till den som har en väl utvecklad studieteknik och en mycket hög motivation till sina studier.

Du kan läsa mer om utbildningen och om befattningen militärtolk på sidorna för jobb och karriär.

Förhörssoldat

Precis som för militärtolk bör den sökande ha ett utpräglat intresse för språk och fallenhet för språk, kommunikation och interkulturella möten. Den sökande måste vara svensk medborgare, behärska svenska och engelska men behöver inga förkunskaper i det tilldelade språket då utbildningen startar från grunden. Du som sökande kommer att genomgå en utökad mönstring.

Du kan läsa mer om utbildningen till förhörssoldat på sidorna för jobb och utbildninig.

 

 

FMUNDSÄKC
Fakta FMUNDSÄKC
  • Förkortning: FMUndSäkC
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 150
Så har vi räknat