Utbildningsenheten

Utbildningsenheten ansvarar för utbildning av försvarsmaktens personal i underrättelsetjänst, bildunderrättelsetjänst, säkerhetstjänst och säkerhetsförbandstjänst. Enheten genomför även utbildningar inom området insatschef och bevakningstjänst, grundkurs fotografering samt utbildningar i vissa datasystem.

Utbildningarna hos oss bedrivs inom ramen för officersprogrammet, specialist-officersutbildningen och som fristående yrkes- och befattningskurser (YBK).

Inom ramen för utbildningsenhetens verksamhet lämnas även stöd till Försvarsmaktens pågående och planerade internationella insatser.

Enheten består av fyra avdelningar: Säkerhetsavdelningen, Bildunderrättelseavdelningen, Underrättelseavdelningen och Säkerhetsförbandsavdelningen.

Säkerhetsavdelningen

Säkerhetsavdelningen genomför utbildning i säkerhetsskyddstjänst och säkerhetsunderrättelsetjänst. Avdelningen utbildar även personal för Försvarsmakten till: Säkerhetshandläggare, IT-säkerhetshandläggare, IT-säkerhetschef och handläggare i säkerhetsunderrättelsetjänst.

Bildunderrättelseavdelningen

Bildunderrättelseavdelningen bedriver utbildning inom bildunderrättelsetjänst och arbetar med utveckling och uppföljning av bildalstrande sensorer, digitala såväl som analoga sensorer med våtfilm.

Underrättelseavdelningen

Underrättelseavdelningen utbildar blivande och anställda officerare och specialistofficerare i underrättelsetjänst inom officersprogrammet, specialistofficersutbildningen och vid yrkes- och befattningskurser.

Säkerhetsförbandavdelningen

Säkerhetsförbandsavdelningen utbildar blivande och anställda officerare och specialistofficerare i Försvarsmakten i säkerhetsförbandstjänst inom officersprogrammet, specialistprogrammet och vid yrkes-och befattningskurser. Avdelningen bedriver sin verksamhet i Halmstad.