Kontakta FM UndSäkc

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

 • Förkortning: FMUndSäkC
 • Telefon: 018 -19 60 00
 • E-post:
 • Adress: Box 611
 • Postnummer: 751 25
 • Ort: Uppsala
 • Besöksadress: Röbovägen

Kontaktpersoner på Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Magnus Magnusson

Chef, Överste
Telefon: 018-19 65 00
E-post:

Robert Gustafsson

Stabschef, Överstelöjtnant
Telefon: 018-19 65 01
E-post:

Gudrun Holm

Utbildningshandläggare
E-post:

Jan-Ola Edman

Anhörigsamordnare
Telefon: 018-19 65 58
E-post:

Sofia Norin Jansson

Kommunikationschef
Telefon: 018-196844
E-post:
FMUndSäkC
Fakta FMUndSäkC
 • Förkortning: FMUndSäkC
 • Ort: Uppsala
 • Yrkesofficerare: 77
 • Civilanställda: 35
 • Reservofficerare: 4
Så här har vi räknat
Officersaspiranter: 32