Kontakta FM UndSäkc

  • Förkortning: FMUndSäkC
  • Telefon: 018 -19 60 00
  • E-post:
  • Adress: Box 611
  • Postnummer: 751 25
  • Ort: Uppsala
  • Besöksadress: Garnisonsvägen

Kontaktpersoner på Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum

Håkan Sköld

Chef, Överste
E-post:

Robert Gustafsson

Stabschef, Överstelöjtnant
Telefon: 018-19 65 01
E-post:

Gudrun Holm

Utbildningshandläggare
E-post:

Jan-Ola Edman

Anhörigsamordnare
Telefon: 018-19 65 58
E-post:

Sofia Norin

Kommunikationschef FMUndSäk
Telefon: 018-196844
E-post:
FMUndSäkC
Fakta FMUndSäkC
  • Förkortning: FMUndSäkC
  • Ort: Uppsala
  • Personal: 150
Så har vi räknat