Information om Kursutbud 2020

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, har under de senaste åren genomfört en översyn av utbildningen i underrättelsetjänst. Detta arbete har resulterat i ett nytt utbud av kurser.

Med anledning av av det nya coronaviruset har FMUndSäkC valt att ställa in följande kurser:

 • GK Delgivning, UNDGK750AA01 (vecka 13)
 • UNDÖVN BAS, UNDGK808AA05 (vecka 14)
 • Sua-kurs, UNDGK202S007 (vecka 14)
 • Kulturell förståelse, UNDGK420US66 (vecka 14)
 • IS Undsäk Säkerhetsrapportering, UNDGK707I033 (vecka 14)
 • IS Undsäk Taktisk rapportering sjö, UNDGK803I035 (vecka 16)
 • SäklS Ledning, UNDGK202S008 (vecka 17)
 • Examinator skyddsvakttjänst, UNDGK311SF10 (vecka 17)
 • IS Undsäk Dokumenthantering, UNDGK707I032 (vecka 20)
 • IS Undsäk Säkerhetsrapportering, UNDGK707I033 (vecka 22)
 • IS Undsäk Dokumenthantering, UNDGK707I032 (vecka 24)
 • FK Främst Sab (vecka 24-25)

Samtliga sökande, reserver och kontaktpersoner är meddelade via mejl om att kursen är inställd.

Det finns inga nya kursdatum fastställda mer än dem som redan är bestämda för kvartal tre och kvartal fyra. 

 

De olika kursernas roll i förhållande till varandra framgår av de förslag till utbildningsgång som återfinns i FMUndSäkC utbildningskatalog. Kurstillfällenas antal och placering framgår av bilagan Kurstillfällen.

För frågor om utbudet av nya utbildningar i ämnet underrättelsetjänst hänvisas till fmundsakc-utbe@mil.se.

För frågor om övrigt kursutbud vänligen kontakta studieadministrationen-fmundsakc@mil.se