Information om kursutbud 2021

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, har under de senaste åren genomfört en översyn av utbildningen i underrättelsetjänst. Detta arbete har resulterat i ett nytt utbud av kurser.

Med anledning av covid-19 har FMUndSäkC valt att ställa in följande kurser:

 • IS UNDSÄK Dokumenthantering och VB-/stabstjänst v.103,
 • IS UNDSÄK Dokumenthantering och VB-/stabstjänst v.105,
 • IS UNDSÄK Säkerhetsrapportering v.111 flyttas till v.137,
 • GK HUMINT Utfrågare v.105,
 • GK HUMINT Utfrågare v.106,
 • FK HUMINT Textanalys/Psykolingvistik v.107,
 • Grunder underrättelsetjänst v.103-112,
 • GK Främmande stridskrafter v.103-104,
 • GK Underrättelseledning v.105-107, 
 • GK Underrättelsebearbetning v.108-110, 
 • FK HUMINT Kontakthantering v.110-112,
 • Utredning & säkerhetsprövning (ingår i SOK 2021) v.110-111 flyttas till v.143-144,
 • GK Delgivning v.111,
 • Underrättelseövning bas v.112,
 • GK Foto v.112,
 • Kulturell förståelse v.115 flyttas till v.147,
 • FK HUMINT Förhörsledare v.116-118 samt v.122-123,
 • Utredning & säkerhetsprövning (ingår i SOK 2020) v.116-117 flyttas till v.138-139,
 • Säkerhet i informationssystem, Ledning v.118 flyttas till preliminärt hösten 2021,
 • FK Bearbetning taktisk nivå v.121-124 samt
 • Grunder stridskraftigenkänning, GSIK, v.122-124. 

Samtliga sökande, reserver och kontaktpersoner är meddelade via mejl om att kursen är inställd. Fler kurser kan komma att ställas in med kort varsel med hänvisning till covid-19. Eventuella nya kursdatum publiceras med röd text i utbildningskatalogens bilaga med kursdatum. 

De olika kursernas roll i förhållande till varandra framgår av de förslag till utbildningsgång som återfinns i FMUndSäkC utbildningskatalog. Kurstillfällenas antal och placering framgår av bilagan Kurstillfällen.

För frågor om utbudet av nya utbildningar i ämnet underrättelsetjänst hänvisas till fmundsakc-utbe@mil.se.

För frågor om övrigt kursutbud vänligen kontakta studieadministrationen-fmundsakc@mil.se