Information om kursutbud 2022

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) har under de senaste åren genomfört en översyn av utbildningen i underrättelsetjänst. Detta arbete har resulterat i ett nytt utbud av kurser

De olika kursernas roll i förhållande till varandra framgår av de förslag till utbildningsgång som återfinns i FMUndSäkC utbildningskatalog. Kurstillfällenas antal och placering framgår av bilagan Kurstillfällen.

För frågor om utbudet av nya utbildningar i ämnet underrättelsetjänst hänvisas till fmundsakc-utbe@mil.se.

För frågor om övrigt kursutbud vänligen kontakta fmundsakc-stabse-studieadministrationen@mil.se