Funktionsenheten

Funktionsenheten bedriver Försvarsmaktsgemensam utveckling, uppföljning och samordning från stridsteknisk nivå till operativ nivå inom sakområdet underrättelse- och säkerhetstjänst.

Funktionen har inte bara som uppgift att följa upp utveckling, uppföljning och samordning från stridsteknisk nivå till operativ nivå inom våra sakområden, utan även att leda och utveckla funktionsövningar inom underrättelse- och säkerhetstjänst.

Enheten stödjer även evaluering, uppföljning erfarenhetshantering, framställer publikationer, utvecklar och implementerar metoder och applikationer i informations- och ledningssystem.