Stabsenheten

Stabsenheten leder FMUndSäkC verksamhet vid fred, kris och krig

Från FMUndSäkC stabsenhet leds centrumets verksamhet. Enheten stödjer och skapar förutsättningar för förbandschefen (C FMUndSäkC) och förbandet att planera, genomföra och följa upp verksamheten vi bedriver inom underrättelses-och säkerhetstjänst.

Hos oss på staben jobbar det ungefär hälften kvinnor och hälften män, både civila och militära.