Utbildningsbataljonen

Utbildningsbataljonens huvuduppgift är att utbilda värnpliktiga till krigsförbanden som finns inom Göteborgs garnison; 5:e amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet, 132:a säkerhetskompani sjö och Sjukhusbataljonen (tillhör Försvarsmedicincentrum).

Värnpliktiga vid en slutövning.
Värnpliktiga vid en slutövning.
Värnpliktiga vid en slutövning. Foto: Magnus Augustinsson/Försvarsmakten

Utbildningsbataljonen är en så kallad ”instegs-organisation” för samtliga nyligen utexaminerade officerare. Den principen är mycket framgångsrik eftersom nyblivna kollegor tidigt får omsätta sina kunskaper inom ledarskap och utbildning i praktiken.

Utöver värnpliktsutbildningen genomför bataljonen utbildning för fast anställd personal genom kurser och utbildningar, främst av amfibisk karaktär.

Utbildningsbataljonen består av en stab och tre kompanier

Staben leder, planerar och följer upp bataljonens verksamhet samt leder och genomför kurser och utbildningar av fast anställd personal. Stabspersonal stödjer även utbildningskompanierna med mentorsskap för yngre befäl.

Första och andra utbildningskompanierna genomför värnpliktsutbildning mot amfibiestridskrafterna. Tredje utbildningskompaniet genomför värnpliktsutbildning mot sjukhusbataljonen.

 

Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
Fakta Älvsborgs amfibieregemente - Amf 4
  • Förkortning: Amf 4
  • Ort: Göteborg
  • Personal: 600
Så har vi räknat