Femte amfibiebataljonen

Amfibiebataljonerna är idag några av Försvarsmaktens modernaste och slagkraftigaste manöverbataljoner. Femte amfibiebataljonen är ett flexibelt...

17:e bevakningsbåtskompaniet

17:e bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör Älvsborgs amfibieregemente. Kompaniet är direkt underställt marintaktisk chef.

132:a säkerhetskompani sjö

132:a säkerhetskompani sjö är en del av 13:e säkerhetsbataljon och bidrar till bataljonens förmåga att lösa uppgifter i skärgård, inlopp, farleder och...