Femte amfibiebataljonen

Amfibiebataljonerna är en unik resurs i Försvarsmakten och marinens spetsförband i skärgården. Femte amfibiebataljonen i Göteborg är ett flexibelt...

17:e bevakningsbåtskompaniet

17:e bevakningsbåtkompaniet är ett fristående krigsförband som tillhör Älvsborgs amfibieregemente.

132:a säkerhetskompani sjö

132. Säkerhetskompani sjö utgör den marina delen av 13. Säkerhetsbataljon. Kompaniet är grupperat vid Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg och har...